Astăzi 6. 2019., Vineri
Gyergyszentmikls cmere
Romn
Acas arrow Stiri locale arrow Igenyelheto futestamogatas
Meniu
Vremea
tiri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Igenyelheto futestamogatas Imprimare E-mail
miercuri, 26 septembrie 2018

Szeptember 26-tól igényelhet a ftéstámogatás:

            Gyergyószentmiklóson szeptember 26-tól igényeltet a ftéstámogatás a 2018. november 1. és 2019. március 31. közötti ftésidényre.

            A tavalyi idényhez képest az igénylési feltételek nem változtak.

Azon családoknak és egyedülálló személyeknek, akik lakásftésre távht, földgázt, tzifát, szenet, ftolajat, vagy villamos energiát használnak, a következ feltételeknek kell eleget tenniük a támogatás igényléséhez:

 Mindazok igényelhetnek támogatást fával vagy gázzal való, illetve elektromos ftés esetén, akiknek a családon belüli nettó egy személyre es jövedelem legfeljebb 615 lej, a távftés esetében pedig 786 lej. Akik egyedül élnek, azoknál távftés esetén a jövedelem legtöbb 1082 lej lehet, az egyéb ftéskategóriáknál változatlanul 615 lej a fels küszöb számukra is.  

TÁVHSZOLGÁLTATÁSRA MEGHATÁROZOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

155 lejig;

90%

155,1 lej és 210 lej között;

80%

210,1 lej és 260 lej között;

70%

260,1 lej és 310 lej között;

60%

310,1 lej és 355 lej között;

50%

355,1 lej és 425 lej között;

40%

425,1 lej és 480 lej között;

30%

480,1 lej és 540 lej között;

20%

540,1 lej és 615 lej között;

10%

615,1 lej és 786 lej között;

5%,

egyedül él személyek esetében:

786,1 lej és 1.082 lej között.

10%

A formanyomtatványok a Polgármesteri hivatal Kárpátok utca 5. szám alatti székhelyén igényelhetek

 

VILLANYÁRAMMAL ÉS FÖLDGÁZZAL VALÓ FTÉS TÁMOGATÁSA


155 lejig;

262 lej;

155,1 lej és 210 lej között;

162 lej;

210,1 lej és 260 lej között;

137 lej;

260,1 lej és 310 lej között;

112 lej;

310,1 lej és 355 lej között;

87 lej

355,1 lej és 425 lej között;

62 lej;

425,1 lej és 480 lej között;

44 lej;

480,1 lej és 540 lej között;

31 lej.

540,1 lej és 615 lej között.

19 lej;

 

FAFTÉS TÁMOGATÁS


155 lejig;

54 lej;

155,1 lej és 210 lej között;

48 lej;

210,1 lej és 260 lej között;

44 lej;

260,1 lej és 310 lej között;

39 lej;

310,1 lej és 355 lej között;

34 lej;

355,1 lej és 425 lej között;

30 lej;

425,1 lej és 480 lej között;

26 lej;

480,1 lej és 540 lej között;

20 lej;

540,1 lej és 615 lej között.

16 lej.

 

            A procedúra az elmúlt évhez képest változatlan, a szociális osztály mindent megtesz annak érdekében, hogy az igénylk ne kelljen irodáról irodára kilincseljenek. Idén is a pénzügyi és a mezgazdasági irodák az igazolásokat bels rendszer alapján állítják ki az igénylknek, ami azt jelenti, hogy az igénylknek csak a ftéstámogatási kérelmet kell kitölteniük. Nagyon fontos, hogy a család összetételét, jövedelmet igazoló dokumentumokat magukkal hozzák. Ide tartoznak a személyazonossági igazolványok másolatai, a 14 év alatti  gyermekek a születési bizonyítványainak másolatai, adott esetben örökbefogadási vagy gyermek-elhelyezési bírósági végzések.

Jövedelmet igazoló iratok: munkahelyi igazolás, nyugdíjszelvény, munkanélküli segélyt igazoló szelvény; gyermeknevelési támogatásról igazolás, gyermeksegélyt igazoló szelvény; iskolai igazolás (ösztöndíj), magánvállalkozás esetében a pénzügyrl igazolás. Ha az igénylnek nincs jövedelme, kézzel irott nyilatkozat szükséges, NEM KELL a pénzügyrl kérni erre igazolást.

Egyetemisták esetében szükséges  egyetemi igazolás, érvényes ideiglenes tartózkodási engedély, az egyetemista állandó lakhelye szerinti polgármesteri hivatal igazolása, a szülk (eltartók) jövedelmi igazolása, a diák nyilatkozata a családlétszámról, mely az egy fre es jövedelem megállapítása végett szükséges.

            A kérés kitöltését ajánlott a 11. oldallal kezdeni. Amennyiben a család használatában van az itt feltüntetett javak közül valami (nem fontos, hogy a nevén legyen, elég, ha a család használja), az illet személy vagy család nem jogosult ftéspótlékra. A földterületek nagyságát és az állatok számát a megfelel négyzetben kell feltüntetni.

 

FTÉSTÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK LISTÁJA

 

            Kizáró jelleg, vagyis az igényl nem kap támogatást, ha 10 évnél fiatalabb személygépkocsi/motorkerékpár vagy 2, esetleg több 10 évnél idsebb személygépkocsi/motorkerékpár, haszongépjárm, tehergépkocsi, utánfutó, autóbusz, mikrobusz, lakókocsi van a tulajdonában. A jogszabály kitér a mezgazdasági gépekre is, traktor, arató-csépl gép, olajprés, malom szerepel a jegyzékben, továbbá fafeldolgozó gépek és 3 ezer lejnél nagyobb összeg banki betét tulajdonosa sem kaphat támogatást. Továbbá akinek 1000 négyzetméternél nagyobb belterülete van városon, illetve 2000 négyzetméternél nagyobb belterülete van falun, nem jogosult a ftéstámogatásra.

A saját felelsségre kitöltött formanyomtatványokat a mellékelt igazoló okiratokkal együtt a Polgármesteri hivatal Kárpátok utca 5. szám alatti székhelyén, a szociális irodán lehet leadni minden esetben: távh, földgáz, tzifa, szén vagy ftolaj, illetve villamos energia. A támogatás az 5 hónapos ftési idényre igényelhet.

Az egyszer megítélt támogatás a ftésszezon végéig érvényes, nem kell minden hónapban újra kérvényezni. Arra kérik az érintetteket, hogy az öt hónap alatt történ bármilyen (jövedelmi, család összetétel, lakcím stb.) változást 5 napon belül jelentsenek be az irodán.

            Amennyiben az igénylési lap kitöltésére vonatkozóan kérdés merülne fel, kérdezzenek bátran, a szociális iroda munkatársai az igénylknek segítenek abban, hogy az adatok pontosan, igazolhatóan legyenek feltüntetve.

Az elmúlt idényben összesen ftéstámogatási 771 igénylést nyújtottak be a gyergyószentmiklósiak, ebbl 478-et távftésre, 270-at faftésre, 19-et gázzal mköd ftésre, 4-et pedig elektromos ftésre hagytak jóvá. Leggyakoribb kizáró ok a gépjárm kora, valamint a 3000 lejt meghaladó banki letét. A kellemetlenségek elkerülése végett, kérjük, fokozottan figyeljenek a pontos adatszolgáltatásra, illetve a kizáró jelleg javak birtoklására.

Azok, akik a teljes ftési szezonra támogatást szeretnének kapni, legkésbb november 20-ig kell hogy benyújtsák az igénylési dossziét.

A támogatás a ftési idényben bármikor igényelhet – mindig attól a hónaptól kezdden hagyják jóvá, amelyik hó legkésbb 20-ig iktatták a kérelmet.

A ftéstámogatási igénylések fogadásának programja: hétf, kedd és csütörtök 9-15 óráig, szerdán 10-18 óra között, pénteken 9-14 óráig a szociális iroda székhelyén (Kárpátok u., 5-7.)

 

Letölthet típusnyomtatvány