Astăzi 19. noiembrie 2019., marti
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Stiri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
A Phaedra és A tavasz ébredése is díjat nyert a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján
marți, 03 iulie 2018


Véget ért a Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Fesztiválja, a június 30-ai díjátadó gálán a Figura Stúdió Színház Phaedra és A tavasz ébredése címû előadásait is díjazták.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb látványért járó díját a Figura Stúdió Színház kapta Albu István rendezésében a Phaedra címû előadásért.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb színpadi zenéért járó díját Bocsárdi Magornak ítélte zsûri a Phaedra címû előadás zenéjéért.
A Diákzsûri díjazta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Kar Magyar Színházi Intézete és a Figura Stúdió koprodukcióját, Keresztes Attila rendezsésében A tavasz ébredése címû előadást. A produkció a Legjobb Hallgatói Előadásért és a kiemelkedő színészi jelenlétért járó oklevelet nyerte el.
A Phaedra és A tavasz ébredése is díjat nyert a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján
marți, 03 iulie 2018


Véget ért a Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Fesztiválja, a június 30-ai díjátadó gálán a Figura Stúdió Színház Phaedra és A tavasz ébredése címû előadásait is díjazták.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb látványért járó díját a Figura Stúdió Színház kapta Albu István rendezésében a Phaedra címû előadásért.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb színpadi zenéért járó díját Bocsárdi Magornak ítélte zsûri a Phaedra címû előadás zenéjéért.
A Diákzsûri díjazta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Kar Magyar Színházi Intézete és a Figura Stúdió koprodukcióját, Keresztes Attila rendezsésében A tavasz ébredése címû előadást. A produkció a Legjobb Hallgatói Előadásért és a kiemelkedő színészi jelenlétért járó oklevelet nyerte el.
Allashirdetesek - hoszolgaltato kozpont
luni, 25 iunie 2018

HELYI HŐSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERGYÓSZENTMIKLÓS

székhely Gyergyószentmiklós, Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet, Hargita megye

 

a Munka Törvénykönyve alapján, szervezi a versenyvizsgát az üresedett,  korlátlan időtartamú, szerződéses végrehajtási funkciók betöltésére:

- szakképzett / szakképzetlen munkás – 4 hely, teljes munkaidőben

 

1. A verseny  probái: írásbeli teszt, interjú / gyakorlati teszt:

2. A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

a) az HHK- hoz intézet kérés a felajánlott helyekre kiírt vizsgán való részvételre;

b) önéletrajz;

c) személyazonossági igazolvány másolata

d) iskolázottságot, szakképesítést igazoló iratok;

e) erkölcsi bizonyítvány

f) a megfelelő egészségügyi állapotot igazoló orvosi igazolás- legtöbb 6 hónappal a verseny előtt kiadott.

 

3. A versenynaptár:

a) A beíratkozási dokumentáció benyújtásának határideje és helye: 2018.07.16, 15.00, HHK Gyergyószentmiklós Szabadság tér, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye

 

b) Az írásbeli vizsga megszervezésének időpontja és helye: 2018.07.17.:

- 10.00 óra, A HHK Temető utca-i székhelye, Temető utca 10 szám;

 

c) Az interjú/ gyakorlati teszt időpontja, helye:

- 2018.07.17, 12.00 óra - A HHK Temető utca-i székhelye, Temető utca 10 szám;

 

d) A végeredmények kifüggesztése: A végeredmény 2018. 07.18-án, 15.00 órakor jelenik meg, a HHK Gyergyószentmiklós ügyfélfogadójában. Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet.

 

Bővebb információk - Erős János, tel: 0725 659 187.

 

KÖNYVÉSZET

1.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

2.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3.     Gyakorlati vizsga, amely a szerelő sajátos feladatait tartalmazza.

 

 

Erös János

Ügyvezető-igazgató


Letölthető könyvészet:

Modul APV

Modul Schmidt

Modul Sondex 170_170

Modul Sondex 230_200

                        

Álláshirdetes- VSK manager
vineri, 22 iunie 2018

A N U N Ț

Municipiul Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Manager al Clubului Sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, din P-ța Libertății nr.27, în perioada

13-15 iulie 2018 și constă în susținerea a două probe:

-      13 iulie 2018  - proba scrisă (din bibliografia propusă);

-      15 iulie 2018 - proba interviu

Condiții generale de participare la concurs:

   Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de mai sus persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română si domiciliul stabil in Romania;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

a)      studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, managment, administrativ și drept, educație fizică și sport;

b)      vechime de minim 5 ani;

Dosarul de înscriere la concurs vor cuprinde următoarele acte:

   a) cerere de înscriere la concurs

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

   c) copia actului de studii necesar ocupării postului,

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

   g) curriculum vitae; 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, dar nu mai târziu de 04 iulie 2018ora 15:00 la Compartimentul resurse umane și salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relații suplimentare  la telefon 0366-139906

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

stabilită pentru organizarea și desfășurarea concursului de management pentru ocuparea postului de manager al Clubului sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

 

1.      Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

4.      Legea nr.69/2000 educației fizice și sportului;

5.      Hotărâre nr. 884/2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Legyen tiszta és virágos
miercuri, 20 iunie 2018

2018-ban is útjára indul a Legyen tiszta és virágos környezetszépítő verseny. A verseny célja, hogy minél több városlakó udvara, kertje, terasza, tömbházak előkertjei, intézmények kertjei, teraszai kivirágozzanak, megszépüljenek. 
A versenyre összesen nyolc kategóriában lehet nevezni:

  • Virágos kert, udvar
  • Virágos utca/utcarész
  • Virágos tömbháznegyedi udvar/előkert
  • Virágos lépcsőház
  • Virágos terasz/erkély
  • Virágos intézmény
  • Virágos vendéglátóegység
  • Virágos vállat/cég
A versenyre június 30-ig lehet jelentkezni a letölthető dokumentum eljuttatásával vagy az önkormányzat ügyfélfogadójában átvehető nevezési ívek alapján. 
A verseny 2018. augusztus 31-én zárul.

Szépítsük, virágoztassuk ki városunk! 

A jelentkezési ív az alábbi linkre kattintva tölthető le:

http://www.gyergyoszentmiklos.ro/hu/dokumentumtar/maganszemelyeknek/legyen-tiszta-es-viragos-jelentkezesi-iv/download.html
Arverezes- fahazak berbeadasa
luni, 04 iunie 2018


Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt árverést szervez 3 darab kis faház bérbeadására.

              Várjuk olyan kereskedők jelentkezését, akik biztosítani tudják a következő termékcsoportok árusítását: kézmûves termékek, fagylalt, előre csomagolt édességek, lángos, pop corn, főtt kukorica, stb.

              Jogi és engedélyezett fizikai személyek átvehetik a licithez szükséges anyagot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában a Szabadság tér 27. szám alatt, 2018. június 18-ig, munkanapokon 9, 00 és 15, 00 óra között.

              A dokumentáció leadási határideje 2018.06.18- 15, 00 óra.

              A licitre június 19-én, 11,00 órakor kerül sor.

          Bővebb felvilágosítás és tájékoztatást a részvételi feltételekről a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában kapható.

 

                 

                                                                        Gyergyószentmiklósi Önkormányzata

HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
luni, 04 iunie 2018


Idén is beterjesztésre és elfogadásra került egy Hallgatói Ösztöndíj program. Célja, hogy azok a felsőoktatási intézményekben végzős gyergyószentmiklósiak részesüljenek támogatásban, akik államvizsga és mesteris záró vizsgamunkájukat, illetve doktori disszertációjukat Gyergyószentmiklóssal kapcsolatos témából készítik, legyen az a tudományok bármelyik területéről (közgazdaság, biológia, kémia stb.). 

A programmal arra ösztönözzük a felsőoktatásban tanuló személyeket, hogy figyelmüket városunkra és a közösségünkre fordítsák. 

Pályázni három kategóriában lehet: 
-egyetemi alapképzésen készített végzős szakdolgozattal
-mesterképzésen készített végzős szakdolgozattal
-doktori disszertációval

Feltételek: 
-állandó gyergyószentmiklósi lakcím megléte
-a világ bármely részén tanulhat, azonban az egyetem az adott országban hivatalosan elismert legyen
-35 éves korhatár
-a végzős munka előkészítési szakaszban legyen a folyó tanítási évben (2017/2018)

A dolgozatok elkészülése után a Képviselőtestület előtt való bemutatása minimum pontszám elérése pályázati csomag benyújtása.

Megjegyzés: a pályázati csomagnak nem a kész dolgozatot, hanem egy 4000 karakter terjedelmû kivonatot kell tartalmaznia. A képviselő testület előtti bemutatás a dolgozatok elkészítése, megvédése után esedékes.
Az ösztöndíjak odaítélése különböző pontozási szempontok alapján történik, mint például: 
-elért tanulmányi eredmények
-kutatási eredmények publikálása
-konferenciákon való részvétel (hallgatóként vagy előadóként)
-a dolgozat alkalmazhatósága nagyobb pontszámot ér
-nemzetközi nyelvvizsga elismervény

A pontozó bizottságot a képviselő testület tagjai, illetve felsőoktatási intézmények képviselői fogják alkotni, többek között Dr. Lázár Ede dékán, egyetemi docens, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karának részéről, illetve Dr. Magyari-Sáska Zsolt, egyetemi adjunktus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi kara részéről.

A pályázati csomag benyújtásának határideje 2018. június 21. 
A pályázatot 14 500 lejes kerettel hirdetjük meg, mely a következő képpen áll össze:
-5 államvizsga dolgozatát készítő személy, egyenként 1200 Ron ösztöndíjban részesül 
-3 mesteris dolgozatát készítő személy, egyenként 1500 Ron ösztöndíjban részesül 
-2 doktori disszertációját készítő személy, egyenként 2000 Ron ösztöndíjban részesül

A szabályzat és a jelentkezési ív az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/document/d/1W0lDh-k9OwebbU9TXQ1MNv9a_4JbrvNsJhRjEbLzOM0/edit

Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!

Allashirdetes - szakmunkas - Gyilkos-To
vineri, 18 mai 2018

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

VERSENYVIZSGÁT HIRDET SZAKMUNKÁS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE MEGHATÁROZATLAN IDŐRE A GYILKOS-TÓ TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE 


 ANUNȚ

MUNICIPIUL GHEORGHENI

    

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului administrarea Lacu Roșu:

 

post de muncitor calificat - grad II

       Condiții specifice:

           - studii medii

           - vechime în muncă 3 ani

 

 Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă    –  13 iunie  2018 ora 10:00

Proba orală     –  15 iunie  2018 ora 10:00

 

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea III-a.

 

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

  

Allashirdetes - Kezdo jogtanacsos
vineri, 11 mai 2018

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

KEZDŐ JOGTANÁCSOS ÁLLÁS  BETÖLTÉSÉRE A JOGI OSZTÁLYRA

MEGHATÁROZATLAN IDŐRE
ANUNȚ


 Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de consilier juridic, grad profesional debutant la Compartimentul juridic contencios administrativ și asociația de proprietari.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de consilier juridic, grad profesional debutant la Compartimentul juridic contencios administrativ și asociația de proprietari:

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice.

- vechime în specialitatea studiilor nu se cere;


Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă - 11 iunie 2018 ora 10:00

Proba orală - 13 iunie 2018 ora 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

BIBLIOGRAFIE - pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional debutant, vacantă în cadrulCompartimentului juridic și contencios administrativ și asociația de proprietari:

1.        Legea 188/1999 republicată privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;

2.        Legea   nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

3.        Constitutia Romaniei republicata;

4.        Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

5.        Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

6.        Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăl;

7. Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

8.        Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

9.        Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

10.    Codul civil al României;

11.    Codul de procedură civilă.


Sajtokozlemeny - Balanced Scorecard
vineri, 11 mai 2018

Sajtóközlemény

 

Lansarea proiectului „Planificare strategica si managementul performanței la nivelul Primăriei Municipiului Gheorgheni prin instrumental Balanced Scorecard”

 

Letölthető itt.

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Rezultate 41 - 60 din 1840