Astăzi 22. februarie 2018., joi
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Stiri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Allashirdetes - Varosmenedzser
vineri, 09 februarie 2018

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

 VÁROSMENEDZSER ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE


A N U N Ț

 Primăria Municipiului Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea funcției în regim contractual de administrator public pe perioadă determinată:

 Condiții generale și specifice:

 Poate ocupa funcția de administrator public orice persoană care:

 -         Are cetățenia română și domiciliul în România;

-         Cunoaște limba română, scris și vorbit;

-         Are capacitate deplină de exercițiu,

-   Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiției de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției de administrator public, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,

-         Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-         Nu a desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

-         Este absolvent de studii superioare de lungă durată,

-         Deține studii  în domeniul managementului,

-         Are o vechime în specialitatea studiilor absolvite - minim 3 ani;

-         Are experiență în management  sau  funcție de conducere – minim 5 ani;

-          Are cunoștințe de operare pe calculator;

-   Are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare de analiza și sinteza, planificare și acțiune strategică, control și depistare a deficiențelor, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și spirit de inițiativa, etc.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

1.      - 05 martie 2018 ora 10:00 proba scrisă,

2.      - 07 martie 2018 ora 10:00 proba interviu și prezentarea proiectului de     management

Proiectul de management va conține în principal expunerea de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităților de realizarea a obiectivelor și asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experiențe ce se preconizează a se utiliza, analize asupra condițiilor de dezvoltare economico - socială, propuneri de îmbunătățire și utilizare a tuturor factorilor implicați în transformarea, modernizarea și dezvoltarea urbanistică. Proiectul de management se depune pe suport de hârtie și pe suport magnetic.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Allashirdetes - Referens
miercuri, 31 ianuarie 2018

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

        REFERENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

ANUNȚ

                            MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată  a unei funcții de natură contractuală, vacantă, de referent M/Ila Compartimentul buget, finanțări, plăți, execuție bugetară, urmărire, raportări din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni

 

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției de execuție de referent M/IA:

1.     Studii medii cu diplomă de bacalaureat;

2.     Vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

          - 22 februarie 2018, ora 10:00 proba scrisă, 

26 februarie 2018, ora 10:00 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs  pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a,la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.


Allashirdetes - Palyazatok kivitelezese es ellenorzese
miercuri, 17 ianuarie 2018

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

        SZAKFELÜGYELŐ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE A

       PÁLYÁZATOK KIVITELEZÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE SZAKOSZTÁLY  KERETÉBEN

 

 

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de inspector grad profesional principal la Compartimentul implementare și monitorizare proiecte;

 

 I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de inspector, grad profesional principal, la Compartimentul implementare și monitorizare proiecte;

 Condiții specifice:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul  științe inginerești.

vechime minimă în specialitatea studiilor minim ani;

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:


Proba scrisă – 19 februarie  2018 orele 10:00

Proba interviu – 21 februarie 2018 orele 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Vissza nem teritendo tamogatasok - 2017
miercuri, 10 ianuarie 2018
Az alábbi link-re kattintva elérhető a 2017-es évi vissza nem térítendő támogatások összesítése.
A Gyergyoi-medence turistautjai - 3D
luni, 11 decembrie 2017
Az alábbi link-re kattintva elérhetőek a Gyergyói-medence turista útvonalai 3D, GPX, PDF formátumban és megtekinthetúek az utak videó felvételei.
"Mi egyutt" projekt
miercuri, 08 noiembrie 20172017. augusztus 25 – 26. között valósult meg Somorja város és partnerei részvételével a Mi együtt elnevezésû projekt, mely az EU Európa a polgárokért program Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel alprogramjában a Testvérváros-program intézkedés keretében lett megtámogatva.

A projekt 213 polgár találkozását tette lehetővé, melyek közül 30 állampolgár a szlovákiai Somorja képviseletében, 50 állampolgár a romániai Gyergyószentmiklós képviseletében, 60 állampolgár a magyarországi Mosonmagyaróvár képviseletében, 25 állampolgár a csehországi Uherský Brod képviseletében, 8 fő a somorjai Fórum Intézet képviseletében és 15 állampolgár a szerbiai Topolya város képviseletében vett részt.

A projektum célja a 100 éves Európában együtt eltöltött múltra visszatekintve (1917-2017) a jövő-ben várható együttmûködés lehetőségek feltárása az egyes partnerek között. Az egyes tevékenységek a következő célok elérését tûzték maguk elé: euroszkepticizmus leküzdése, szolidaritás a krízis időszakában, az emigrációs problémák megvitatása, és az Európai Közösség jövője.

 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek:

Fő partner: Somorja város

További partnervárosok, partnerszervezetek:

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

Gyergyószentmiklós városa, Románia

Hainburg városa, Ausztria

Mosonmagyaróvár város önkormányzata, Magyarország

Uherský Brod városa, Csehország

Topolya városa, Szerbia

 

A projekt aktivitásai:

EU információs stand (2017.8.25—26.) – célja a lakosság EU-ról, annak politikájáról való informálása, eszmecsere. A stand a Pomlé Fesztiválon lett felállítva, ahol a lehetséges legnagyobb számú célcsoport látogathatta.

Európa jövőképe az moderált beszélgetés, melyre augusztus 25-én került sor a Somorjára érkező partnerek delegációi között.

Az Önkormányzatok helyzete a krízisben, és az egyes intézkedések melyeket bevezettek a krízis hatására elnevezésû nemzetközi konferencia, melyre augusztus 26-án került sor a Fórum Intézet székházában. A három nyelven folyó konferencián minden partnerszervezet előadást tartott a témában, a vita folyamán pedig megbeszélték a tapasztalataikat.

A régió történelme és jövője (augusztus 26-án a delegáció ifjú résztvevői közös rendezvényen vettek részt, mely során Bauer Edit helyi volt Európai Parlament képviselő sietségével megismerkedtek az EU kialakulásának történelmével, majd csoportokban dolgozva elképzelték az EU további fejlődési lehetőségeit.

A Pomlé Fesztivál kulturális rendezvényeinek megtekintésével zárult a kétnapos találkozó. A pályázatnak köszönhetően a Pomlé Fesztivál vendégül láthatta a szerbiai és magyarországi partnerek kulturális együtteseit.

A projekt kétségkívüli eredménye, hogy a partnerek között a kapcsolat elmélyült és új kihívásokat is hozott. A két, intenzív beszélgetésekkel és tervezéssel eltöltött közös nap új projektötleteket hozott, melyek a jövőben megvalósításra várnak.

 

Allashirdetes - Egeszsegugyi fo aszistens
luni, 30 octombrie 2017

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

EGÉSZSÉGÛGYI  FŐ ASZISZTENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

meghatározott időre, az Egészségügyi Aszisztens szakosztály keretén belül

 

Jelentkezesi feltételek:

l. Szakmai végzettség:

- egészségügyi végzettség, egészségügyi posztlíceális végzettség vagy ezzel egyenértékû végzettség        

- OAMR tagsági igazolás

2. Szakmai tapasztalat: minimum 5 év                                               

A Versenyvizsga időponjta:

              1. Írásbeli: 2017  november 14-én, 10 órától;

              2. Szóbeli: 2017  november 16-án , 10 órától;

 

Helyszín:  Polgármesteri Hivatal székhelye (Szabadság tér 27.)

A jelentkezési dossziék leadása:

    - Az álláshirdetésnek a Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számított 5 munkanapon belül, azaz 2017 november 3-ig adhatják le a jelentkezők a Polgármesteri Hivatal székhelyén található Humán Erőforrás és Bérelszámolási irodán.

Bővebb felvilágosítást a 0366-139914-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Álláshírdetés- Kataszter
joi, 10 august 2017

KÖZLEMÉNY

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város ( Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 27. Szám) a 188/1999 Tanácsi Határozat értelmében versenyvizsgát hirdet a Hivatal Földtörvény végrehajtó és  mezőgazdasági kataszteri osztályára, szakfelügyelői állásra (határozatlan időre felvett közalkalmazott).

 

A szakfelügyelői (közalkalmazott, II.osztályú besorolás, vezető szakmai fokozat) versenyvizsgán való RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

- diplomával igazolt rövid távú felsőfokú végzettség

- minimum 5 éves munkatapasztalat

 

 

A verseny a következő program szerint kerül megrendezésre a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál:

- 2017 szeptember 11, 10:00 óra, írásbeli teszt,

- 2017 szeptember 13, 10:00 óra interjú.

 

Az alkalmazáshoz szükséges íratokat a Hivatal Humán Erőforrás irodájánál kell letenni a Hivatalos Közlönyben közzétett hírdetéstől számított 20 napon belül.

További információ szerezhető az intézménynél a Humán Erőforrás osztályon hétfőtől csütörtökig 08:00- 15:00 és pénteken 08:00- 13:00 órák között, vagy telefonon 0366-131944, illetve a www.gheorgheni.ro honlapon.

Álláshírdetés- Urbanisztika
luni, 07 august 2017

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város 

(Gyergyószentmiklós, Szabadságtér 27. Szám) a 188/1999 Tanácsi Határozat értelmében versenyvizsgát a Hivatal Urbanisztikai, területrendezési és építésfelügyeleti osztályára, szakfelügyelői állásra (határozatlan időre)

 

A versenyvizsgán való RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

- oklevéllel igazolt egyetemi alapképzés, vagy főiskolai képzés,mesteri diplomával mérnöki tudományok területén.

- a pozíció teljesítéséhez szükséges szolgálati idő:egy év a szakterületen.

 

A verseny két szakaszban zajlik a Polgármesteri Hivatal  székhelyén:

Írásbeli teszt –2017. szeptember 11., 10:00óra

Interjú –2017. szeptember 13., 10:00 óra

Az alkalmazáshoz szükséges íratokat a önkormányzat humán erőforrás irodájánál kell letenni a Hivatalos Közlönyben közzétett hírdetéstől számított 20 napon belül.

További információ szerezhető az intézménynél a humán erőforrás osztályon hétfőtől csütörtökig 08:00- 15:00 és pénteken 08:00- 13:00 órák között, vagy telefonon 0366-131944, illetve a www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon.

 

ÁLLÁSHIRDETÉS- Jogi osztály- osztályzvezető
joi, 20 iulie 2017Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata

versenyvizsgát hírdet Osztályvezető állás betöltésére a jogi osztály keretében

 

 


 

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- egyetemi végzettség záróvizsgával vagy hosszú távú felsőfokú végzettség jogi területen.

- mesterképzés vagy egyetem utáni  végzettség közigazgatás, management vagy az állás betöltéséhez szükséges terület valamelyikén.

- végzettségnek megfelelő szakmai tapasztalat: min 2 év. 

A versenyvizsgák időpontja:

Írásbeli: 2017. augusztus 8, 10 óra

Szóbeli: 2017. augusztus 10, 10 óra. 

 Bővebb információk az önkormányzat Humán Erőforrás irodáján hétfőtől csütörtökig 08:00-15:00 óra között, pénteken 08:00-13:00 között, vagy telefonon a 0266- 139914- es telefonszámon. 

 

 

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Rezultate 1 - 20 din 1783