Astăzi 24. iunie 2018., duminică
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow Anunt- promovare
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Anunt- promovare Imprimare E-mail
vineri, 26 mai 2017

A N U N Ț

MUNICIPIUL GHEORGHENI

 

Având în vedere prevederile art. 68 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 5 din Anexa nr. I, Capitolul I, lit. B. ale Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, prevederile ORDINULUI NR.1932/2009 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, Primăria Municipiului Gheorgheni organizează, în perioada 16.06.2017 – 26.06.2017, examen pentru PROMOVAREA ÎN CLASA a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea.

Menționăm mai jos funcțiile publice care vor fi supuse transformării:

-          referent superior, clasa III în cadrul Compartimentului pentru acordarea de beneficii de asistență socială, care prin transformare va deveni inspector asistent, clasa I ;

-          polițist local asistent, clasa III în cadrul Compartimentului dispecerat și supraveghere teritorială, care prin transformare va deveni polițist local asistent, clasa I;

Examenul va consta în 3 etape: verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă, cerere aprobată de Primarul municipiului Gheorgheni, proba scrisă, și interviul. Examenele vor avea loc la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 27, în data de 22.06.2017, ora 10 (proba scrisa), respectiv 26.06.2017, ora 12, (interviul)

Bibliografia pentru promovarea în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea studiilor în care își desfașoară activitatea

Compartimentului pentru acordarea de beneficii de asistență socială:

1.     Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2);

2.     Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

3.     Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.     Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

5.     Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare.

 

Compartimentului dispecerat și supraveghere teritorială:

1.     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici , republicată,

2.     Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

3.     Legea Poliției Locale nr. 155/2010;

4.     Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010;

5.     Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare