Astăzi 24. iunie 2018., duminică
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow Anunt- promovare
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Anunt- promovare Imprimare E-mail
miercuri, 31 mai 2017

A N U N Ț

MUNICIPIUL GHEORGHENI

 

Având în vedere art.63, art.64 și art.65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, precum și art.125 și art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr.1173/2008, Primăria Municipiului Gheorgheni organizează, în data de 30.06.2017, examen pentru PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL imediat superior a funcționarilor publici care indeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1.     să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

2.     să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

3.     să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului de promovare și conține în mod obligatoriu:

a)     copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)     copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)     formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008.

Termenul de depunere a dosarelor 20 iunie 2017.

 

Examenul va consta în 3 etape: verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în grad, proba scrisă, și interviul. Examenele vor avea loc la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 27, în data de 30.06.2017, ora 10 (proba scrisa), respectiv 03.07.2017, ora 12, (interviul)