Astăzi 22. martie 2019., Vineri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow Anunt posturi vacante - termoficare
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Anunt posturi vacante - termoficare Imprimare E-mail
luni, 26 martie 2018

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

 

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

  

- funcționar informații clienți – un post cu normă întreagă;

- gestionar – un post cu normă întreagă

- instalator – 5 posturi cu normă întreagă

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

2.    Condiții specifice:

a.    pentru postul de funcționar informații clienți

                                          i.    Studii medii;

                                        ii.    Cunoștințe pc: word, excel, gestionare bază de date ;

                                       iii.    Limba română scris și vorbit – nivel avansat;

                                       iv.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

b.    pentru postul de gestionar

                                          i.    Studii medii;

                                        ii.    Cunoștințe despre calitatea lemnului;

                                       iii.    Studii de sivicultură constituie avantaj ;

                                       iv.    Limba română scris și vorbit – nivel avansat;

                                        v.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

c.     pentru postul de instalator

                                          i.     Calificare în meseria de instalator;

                                        ii.    Experiența în domeniu constituie avantaj;

                                       iii.    Limba română scris și vorbit – nivel mediu;

                                       iv.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

 

3.    Acte necesare înscrierii:

a.    Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e.    Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f.     Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

4.    Calendarul de desfășurare a concursului:

a.    Data, ora și locul depunerii dosarelor de înscriere: 16.04.2018, ora 12.00, Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

b.    Data, ora și locul organizării probei scrise: 18.04.2018: -

-       ora 10.00, pentru funcționar informații clienți și  gestionar la Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

-       ora 12.00 pentru instalatori la Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

c.     Data, ora și locul interviului/probei practice: după cum urmează:

                                          i.    20.04.2018, ora 11.00pentru funcționar informații clienți la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

                                        ii.    20.04.2018, ora 13.00 – pentru gestionar la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

                                       iii.    20.04.2018, ora 09.00 – pentru instalatori la Centrala termica cart. Bucin.

d.    Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 23.04.2018, ora 15.00. la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gheorgheni.ro

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0725 659 187.

 

BIBLIOGRAFIE

 

FUNCȚIONAR INFORMAȚII CLIENȚI

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    ORDIN nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

4.    HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;

5.    HG 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

6.    Ordinul 343/2013 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică;

7.    Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică.

8.    Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, a unor adrese de răspuns la reclamațiile consumatorilor.

 

GESTIONAR

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    Legea 82/1991 a contabilității, strict partea privind gestiunea;

4.    Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor.

 

INSTALATOR

1.    Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică;

2.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

4.    Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini specifice instalatorului.

 

Se va consulta fișierele ataște:  module