Astăzi 20. septembrie 2018., joi
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow Anunt- examen de promovare
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Anunt- examen de promovare Imprimare E-mail
vineri, 29 septembrie 2017

A N U N Ț

privind organizarea examenului de promovare pe nivelul studiilor pentru personalul contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

 

 

Primăria Municipiul Gheorgheni organizează examen de promovare în nivelul studiilor a personalului contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea, în data de 25 octombrie 2017,
ora 10
proba scrisă și interviu
la sediul Primăriei municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății nr.27, după cum urmează:

 

Ø  la Compartimentul de evidența a persoanei:

- postul contractual de execuție, de referent, treapta profesională M/IA se va transforma în post contractual de execuție, inspector de specialitate nivelul studiilor S, treaptă profesională II (S/II),

 

Salariații  pot depune cererea de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, în termen de 10 zile de la data afișării, însoțită de copia diplomei de absolvire sau, după caz, o adeverință care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată de către funcționarul public.

 

  Examenul de promovare în nivelul studiilor constă în 3 etape, după cum urmează:

a)    verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, aprobate de conducătorul autorității sau instituției publice;

b)   proba scrisă;

   c)  interviul.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în nivelul studiilor este anexat la prezentul anunț.

 

 

Bibliografia propusă

pentru personalul contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior din   cadrul aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Gheorgheni

Compartimentul de evidența persoanei

 

 

1.        Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

2.     Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.     O.U.G. nr.97/ 2005  privind evidența, domiciliul,  reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.     H.G. nr. 1375/2006 privind  aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența,  domiciliul,  reședința  și  actele de  identitate  ale cetățenilor  români;