Astăzi 23. octombrie 2019., miercuri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUN- POSTURI VACANTE- Serviciul Public Local de Termoficare
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUN- POSTURI VACANTE- Serviciul Public Local de Termoficare Imprimare E-mail
vineri, 03 februarie 2017

Serviciul Public Local de Termoficare -  Gheorgheni, serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Gheorgheni, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

  1. Șef formație compartiment producere transport și distribuție energie termică – 1 post
  2. muncitor calificat - fochist  - 5 posturi
  3. muncitor calificat-instalator centrală termică - 5 posturi
  4. muncitor calificat - încărcător, descărcător - 6 posturi
  5. muncitor calificat citire contoare - 1 post
  6. inspector de specialitate –casier - 2 posturi

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului serviciului public local organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Litera a fost abrogată prin Hotărâre 1027/2014 la 24/11/2014.

obs. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 8 februarie 2017, ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare  din Pța. Libertății, nr. 27

Concursul va consta în următoarele etape succesive : 


1. selecția dosarelor de înscriere ale candidaților: până la data de 9 februarie, orele 9,00
2. Interviu: la data de 9. februarie, orele 10.


Se pot prezenta la următoarea etapa numai candidații declarați admiși la etapa precedenta.