Astăzi 14. octombrie 2019., luni
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUNȚ - POST VACANT - inspector turistic
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ - POST VACANT - inspector turistic Imprimare E-mail
marți, 27 octombrie 2015

    ANUNȚ – POST VACANT

 

Municipiul Gheorgheni

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA  A 2 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DE INSPECTOR DE SPECIALITATE,
DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI TURISM

 Descrierea funcției:  INSPECTOR DE SPECIALITATE, S/II–

Condițiile ocupării funcției

1.Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea geografia turismului

2. Experiență în domeniu – vechime: 2 ani în specialitatea studiilor absolvite

 

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 18 noiembrie 2015, orele 10

2. Proba interviu - interviu: 20 noiembrie 2015, orele 14

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

06 noiembrie 2015.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Cerere de înscriere

2. Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

 

 

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de
10 zile  de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial,Partea III-a, respectiv până la data de 06.11.2015 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, de la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494 interior 1224.