Astăzi 23. octombrie 2019., miercuri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUNȚ - POST VACANT- Ifiteka
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ - POST VACANT- Ifiteka Imprimare E-mail
vineri, 21 aprilie 2017


Municipiul Gheorgheni

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE

REFERENT  DE SPECIALITATE

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI TINERET IFITEKA

- Descrierea funcției: grad profesional debutant –

Condițiile ocupării funcției

1.Studii: universitare de scurtă durată absolvite cu diplomă în   domeniul: științe juridice

2. Experiență în domeniu – vechime: nu este necesar

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 15 mai 2017 orele 10

2. Proba orală - interviu: 17 mai 2017, orele 12

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

05 mai 2017

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Gheorgheni

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului emis de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 05.05.2017 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0366-139914. 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE - pentru  concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale vacante de referent de specialitate, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Tineret Ifiteka.

1.      Legea 215/2001, republicatã,  cu modificările si completările ulterioare, Publicatã în Monitorul Oficial cu numarul 123 din data de 20 februarie 2007;

2.      Legea 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autoritãțile și instituțiile publice, cu modificãrile și completãrile ulterioare, Publicatã în Monitorul Oficial cu numarul 1105 din data de 26 noiembrie 2004;

3.      Legea tinerilor nr. 350/2006;

4.       Legea nr. 333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri;

5.      Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

6.       Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.