Astăzi 16. februarie 2019., sâmbătă
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
ANUNȚ PUBLIC
miercuri, 21 iunie 2017


Agenția pentru Protecția Mediului Harghita cu sediul în Mun. Miercurea – Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, jud. Harghita anunță publicul interesat asupra Deciziei de emitere a avizului de mediu nr. 1/07.06.2017   pentru ”Planul Urbanistic General al Municipiului Gheorgheni”,  titularul planului fiind Municipiul Gheorgheni.  Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată în ședința Comitetului Special Constituit care a avut loc la APM Harghita în data de 07.06.2017.

Decizia de emitere a avizului de mediu se va afișa pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Harghita  apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu  la sediul APM Harghita și la sediul Municipiului Gheorgheni, Piața Libertății, nr.27.

Planul Urbanistic General - Anunt
joi, 15 iunie 2017

    

                                                                      ANUNȚ PUBLIC   

 

Agenția pentru Protecția Mediului Harghita cu sediul în Mun. Miercurea – Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, jud. Harghita anunță publicul interesat asupra Deciziei de emitere a avizului de mediu nr. 1/07.06.2017  pentru ”Planul Urbanistic General al Municipiului Gheorgheni”,  titularul planului fiind Municipiul Gheorgheni.  Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată în ședința Comitetului Special Constituit care a avut loc la APM Harghita în data de 07.06.2017.

Decizia de emitere a avizului de mediu se va afișa pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Harghita  apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu  la sediul APM Harghita și la sediul Municipiului Gheorgheni, Piața Libertății, nr.27.

 

Anunt- promovare
miercuri, 31 mai 2017

A N U N Ț

privind organizarea examenului de promovare în nivelul studiilor pentru personalul contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

 

 

Primăria Municipiul Gheorgheni organizează examen de promovare în nivelul studiilor a personalului contractual încadratpe funcții cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea, în data de 19 iunie 2017,
ora 10
proba scrisă și interviu
la sediul Primăriei municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății nr.27, după cum urmează:

 

Ø  În cadrul Compartimentul Relații cu Publicul și Soluționarea Petițiilor:

- postul contractual de execuție, de referent, treapta profesională M/II se va transforma în post contractual de execuție, inspector de specialitate nivelul studiilor S, treapta profesionale II (S/II),

 

Salariații  pot depune cererea de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, în termen de 10 zile de la data afișării, însoțită de copia diplomei de absolvire sau, după caz, o adeverință care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată de către funcționar public, până la data de 12.06.2017.

 

  Examenul de promovare în nivelul studiilor constă în 3 etape, după cum urmează:

a)    verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, aprobate de conducătorul autorității sau instituției publice;

b)   proba scrisă;

   c)  interviul.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în nivelul studiilor este anexat la prezentul anunț.

Anunt- promovare
miercuri, 31 mai 2017

A N U N Ț

MUNICIPIUL GHEORGHENI

 

Având în vedere art.63, art.64 și art.65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, precum și art.125 și art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr.1173/2008, Primăria Municipiului Gheorgheni organizează, în data de 30.06.2017, examen pentru PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL imediat superior a funcționarilor publici care indeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1.     să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

2.     să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

3.     să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului de promovare și conține în mod obligatoriu:

a)     copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)     copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)     formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008.

Termenul de depunere a dosarelor 20 iunie 2017.

 

Examenul va consta în 3 etape: verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în grad, proba scrisă, și interviul. Examenele vor avea loc la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 27, în data de 30.06.2017, ora 10 (proba scrisa), respectiv 03.07.2017, ora 12, (interviul)

Anunt- promovare
vineri, 26 mai 2017

A N U N Ț

MUNICIPIUL GHEORGHENI

 

Având în vedere prevederile art. 68 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 5 din Anexa nr. I, Capitolul I, lit. B. ale Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, prevederile ORDINULUI NR.1932/2009 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, Primăria Municipiului Gheorgheni organizează, în perioada 16.06.2017 – 26.06.2017, examen pentru PROMOVAREA ÎN CLASA a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea.

Menționăm mai jos funcțiile publice care vor fi supuse transformării:

-          referent superior, clasa III în cadrul Compartimentului pentru acordarea de beneficii de asistență socială, care prin transformare va deveni inspector asistent, clasa I ;

-          polițist local asistent, clasa III în cadrul Compartimentului dispecerat și supraveghere teritorială, care prin transformare va deveni polițist local asistent, clasa I;

Examenul va consta în 3 etape: verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă, cerere aprobată de Primarul municipiului Gheorgheni, proba scrisă, și interviul. Examenele vor avea loc la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 27, în data de 22.06.2017, ora 10 (proba scrisa), respectiv 26.06.2017, ora 12, (interviul)

Bibliografia pentru promovarea în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea studiilor în care își desfașoară activitatea

Compartimentului pentru acordarea de beneficii de asistență socială:

1.     Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2);

2.     Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

3.     Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.     Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

5.     Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare.

 

Compartimentului dispecerat și supraveghere teritorială:

1.     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici , republicată,

2.     Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

3.     Legea Poliției Locale nr. 155/2010;

4.     Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010;

5.     Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>