Astăzi 23. ianuarie 2020., joi
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Anunt- examen de promovare
vineri, 29 septembrie 2017

A N U N Ț

privind organizarea examenului de promovare pe nivelul studiilor pentru personalul contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

 

 

Primăria Municipiul Gheorgheni organizează examen de promovare în nivelul studiilor a personalului contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea, în data de 25 octombrie 2017,
ora 10
proba scrisă și interviu
la sediul Primăriei municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății nr.27, după cum urmează:

 

Ø  la Compartimentul de evidența a persoanei:

- postul contractual de execuție, de referent, treapta profesională M/IA se va transforma în post contractual de execuție, inspector de specialitate nivelul studiilor S, treaptă profesională II (S/II),

 

Salariații  pot depune cererea de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, în termen de 10 zile de la data afișării, însoțită de copia diplomei de absolvire sau, după caz, o adeverință care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată de către funcționarul public.

 

  Examenul de promovare în nivelul studiilor constă în 3 etape, după cum urmează:

a)    verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, aprobate de conducătorul autorității sau instituției publice;

b)   proba scrisă;

   c)  interviul.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în nivelul studiilor este anexat la prezentul anunț.

 

 

Bibliografia propusă

pentru personalul contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior din   cadrul aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Gheorgheni

Compartimentul de evidența persoanei

 

 

1.        Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

2.     Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.     O.U.G. nr.97/ 2005  privind evidența, domiciliul,  reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.     H.G. nr. 1375/2006 privind  aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența,  domiciliul,  reședința  și  actele de  identitate  ale cetățenilor  români;

Anunt- director economic
miercuri, 27 septembrie 2017

ANUNȚ – POST VACANT

 

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE, VACANTE, DE  DIRECTOR EXECUTIV  ÎN CADRUL  CADRUL DIRECȚIEI ECONOMICE

 

 

 

Condițiile specifice ocupării funcției

1.Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în științe economice;

2.Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

3. Vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 3 ani;

Desfășurarea concursului

Proba scrisă:  23 Octombrie  2017 orele 10:00

Proba se vor susține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (București)

Termen limită

09 octombrie 2017

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată de H.G. 1173/2008.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea III-a, respectiv până la data de 09.10.2017 la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (București)

Detalii

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici www.anfp.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și la nr.de telefon: 0374.112.726

Anunt- sef birou domeniu public
joi, 14 septembrie 2017

 

ANUNȚ

 

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita,    P-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere,  vacante, de Șef birou la Biroul de reglementare, monitorizare, urmărire și controlul activitățiilor realizate pe domeniul public

 

I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS- pentru funcția publică de conducere de Șef birou, la Biroul de reglementare, monitorizare, urmărire și controlul activităților realizate pe domeniul public

 

Condiții specifice:

-          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:  în științe juridice, științe inginerești;

-          studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-          vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 2 ani;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă –  16 octombrie  2017 orele 10:00

Proba interviu –  18 octombrie2017 orele 10:00

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

                            

 

Anunt- monitorizare spatii verzi
joi, 14 septembrie 2017

ANUNȚ

 

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție,  vacante, de inspector grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea, urmărirea și controlul spațiilor verzi;

 

I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de inspector, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea, urmărirea și controlul spațiilor verzi;

Condiții specifice:

-          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă: în domeniul științelor  inginerești.

-          Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 16 octombrie  2017 orele 10:00

Proba interviu – 18 octombrie2017 orele 10:00

 

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

 

Relații suplimentarela telefon 0366-139914.

Anunt- implementare si monitorizare proiect
joi, 14 septembrie 2017

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție,  vacante, de inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului implementare și monitorizare proiecte;

 

 

I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de inspector, grad profesional principal, la Compartimentul implementare și monitorizare proiecte;

 

 

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii         superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau         echivalentă: în domeniul  științe inginerești.

 

- vechime  minimă în specialitatea studiilor : minim 5 ani

 

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă –  16 octombrie  2017 orele 10:00

Proba interviu –  18 octombrie2017 orele 10:00

 

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

 

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>