Astăzi 11. 2019., miercuri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Anunt post vacant - muncitor calificat
vineri, 27 aprilie 2018

ANUNȚ

 MUNICIPIUL GHEORGHENI

    

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante pe perioadă determinată, în cadrul Compartimentului administrarea Lacu Roșu: 

1 post de muncitor calificat - grad II

        Condiții specifice:

          - studii medii

          - vechime în muncă 3 ani 

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă     16 mai  2018 ora 10:00

Proba orală      18 mai  2018 ora 10:00 

 

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 5 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea III-a.

 

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Anunt posturi vacante 2 - termoficare
marți, 24 aprilie 2018

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

  

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

- funcționar informații clienți – un post cu normă întreagă;

- gestionar – un post cu normă întreagă

- instalator – 4 posturi cu normă întreagă

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

2.    Condiții specifice:

a.    pentru postul de funcționar informații clienți

                                          i.    Studii medii;

                                        ii.    Cunoștințe pc: word, excel, gestionare bază de date ;

                                       iii.    Limba română scris și vorbit – nivel avansat;

                                       iv.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

b.    pentru postul de gestionar

                                          i.    Studii medii;

                                        ii.    Cunoștințe despre calitatea lemnului;

                                       iii.    Studii de sivicultură constituie avantaj ;

                                       iv.    Limba română scris și vorbit – nivel avansat;

                                        v.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

c.     pentru postul de instalator

                                          i.     Calificare în meseria de instalator;

                                        ii.    Experiența în domeniu constituie avantaj;

                                       iii.    Limba română scris și vorbit – nivel mediu;

                                       iv.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

 

3.    Acte necesare înscrierii:

a.    Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e.    Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f.     Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

4.    Calendarul de desfășurare a concursului:

a.    Data, ora și locul depunerii dosarelor de înscriere: 11.05.2018, ora 12.00, Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

b. Data, ora și locul organizării probei scrise: 14.05.2018

ora 10.00, pentru funcționar informații clienți și  gestionar la Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

- ora 12.00 pentru instalatori la Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

c. Data, ora și locul interviului/probei practice: după cum urmează:

i. 16.05.2018ora 11.00 – pentru funcționar informații clienți la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

ii. 16.05.2018ora 13.00 – pentru gestionar la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

iii. 6.05.2018, ora 09.00 – pentru instalatori la Centrala termică Bucin.

d.    Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 18.05.2018, ora 15.00. la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0725 659 187.

 

BIBLIOGRAFIE

 

FUNCȚIONAR INFORMAȚII CLIENȚI

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    ORDIN nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

4.  HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;

5.    HG 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

6. Ordinul 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică;

7.  Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică.

8.    Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, a unor adrese de răspuns la reclamațiile consumatorilor.

 

GESTIONAR

1.   Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.   Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.   Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor;

4. Ordinul 2861/2009 privind Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

5. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, strict partea privind gestiunea.

 

INSTALATOR

1.  Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică;

2.   Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3.  Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

4. Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini specifice instalatorului.

 

Avizat, Cons. juridic DIRECTOR EXECUTIV

Rippel Ana Eliza Erös János

Anunt post vacant - inspector asistent la Serviciul ITL
marți, 17 aprilie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății,nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de inspector, grad profesional asistent la Compartimentul contencios ITL - verificări și inspecții fiscale.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, deinspector, grad profesional asistent la Compartimentul contencios ITL - verificări și inspecții fiscale:

 

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor minimum1 an;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 16 mai 2018 orele 10:00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Anunt post vacant - referent la Compartimentul de contabilitate
joi, 12 aprilie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de referent, grad profesional superior, la Compartimentul de contabilitate.

 

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior, la Compartimentul de contabilitate:

Condiții specifice:

-          studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-          vechime: 9 ani;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 14 mai 2018 orele 10:00

Proba interviu  - 16 mai 2018 orele 10:00

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Post vacant- muncitor calificat
joi, 29 martie 2018

 

 

ANUNȚ 

MUNICIPIUL GHEORGHENI 

    

Organizează concurs  pentru ocuparea  funcțiilor  contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, după cum urmează: 

1. - în cadrul Compartimentului Administrarea Zonelor Verzi a Parcurilor Și Grădinilor Publice a Locurilor de Joacă Pentru Copii:

1 post de muncitor calificat - grad I

        Condiții specifice:

          - studii medii

          - vechime în muncă 5 ani

          - experiență în domeniu constituie avantaj

2. -  în cadrul Compartimentului administrarea pieței și fondului locativ:

1 post de muncitor calificat - grad II

        Condiții specifice:

           - studii medii

          - vechime în muncă 3 ani

          - experiență în domeniu constituie avantaj

 

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă     23 aprilie  2018 orele 10:00

Proba interviu –  25 aprilie  2018 orele 10:00

 

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea III-a.

 

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

   

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>