Astăzi 25. aprilie 2019., joi
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Anunt post vacant - consilier juridic debutant
joi, 01 noiembrie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, 

cu sediul în Gheorgheni, jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27,

 organizează concurs pentru ocuparea postului de 

consilier juridic debutant în cadrul Aparatului permanent de lucru al

consiliului local al Municipiului Gheorgheni

Documentele concursului:

Anunț

Bibliografie

Referendum national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018
miercuri, 03 octombrie 2018

Dispoziția 1029/2018 - privind delimitarea secțiilor de votare din municipiul Gheorgheni,  în vederea desfășurării referendumului național pentru  revizuirea Constituției  din 6 și 7 octombrie 2018

Dispoziția 1030/2018 - privind  stabilirea  locurilor speciale de afișaj cu ocazia referendumului național pentru revizuirea Constituției  din 6 și 7 octombrie 2018

Anunt posturi vacante - SPLT
luni, 01 octombrie 2018

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

  

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

- muncitori calificați/necalificați – 3 posturi cu normă întreagă

Cei care au calificare de instalatori și/sau dețin autorizatie ISCIR pentru utilaje de incarcare sunt avantajați.

 

 1. Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

 

 1. Acte necesare înscrierii:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b. Curriculum vitae;

c. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

 

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:
  1. Data, ora și locul depunerii dosarelor de înscriere: 15.10.2018, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita
  2. Data, ora și locul organizării probei scrise: 17.10.2018, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita;
  3. Data, ora și locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita - 18.10.2018ora 10.00;
  4. Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 19.10.2018, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0748 454 834.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

2.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;

3.    Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.

 

    

DIRECTOR EXECUTIV

Erös János 

 

Bibliografie descărcabilă:

-       Modul Apv

-       Modul Schmidt

-       Modul Sondex 170_170

-       Modul Sondex 230_200

  

Anunt post vacant - Manager al Centrului Cultural Gheorgheni
luni, 01 octombrie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, 

cu sediul în Gheorgheni, jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27,

 organizează concurs pentru ocuparea postului de 

manager al Centrului Cultural Gheorgheni


Documentele concursului:

-          Anunt 

-          Regulament concurs

-          Bibliografie

-          Caiet de obiective

ANUNȚ
vineri, 21 septembrie 2018

Organizatorul licitației: Primăria Municipiului Gheorgheni

535500 Gheorgheni, p-ța Libertății nr.27, jud. Harghita;
Tel.: 0266-364 650

Fax: 0266-364753

E-mail:  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Data și ora licitației: 02.10.2018 ora 10:00

Locul desfășurării licitației: Gheorgheni, P-ța Libertății nr.27

Tipul licitației: licitație publică deschisă cu strigare

 

            Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/ 2017

Data și ora organizării preselecției: 27.09.2018 ora 12:00

Data și ora-limită până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 27.09.2018 ora 10:00

 

Lista Loturilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare Lot sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 449.24 m3, 

    din care pe natură de produse:  

   - produse secundare rărituri ____m3; 

   - produse de igienă 357.48 m3; 

   - produse accidentale 91.76 m3 

    și, respectiv, pe specii și grupe de specii: 

   - rășinoase: 449.24 m3; 

    

Lemnul fasonat lângă drum auto care se oferă spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

Lemnul fasonat rămas neadjudecat după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, urmând a fi oferită la o nouă licitație la data de 16.10.2018, ora 10:00, pentru care preselecția va fi la data de 11.10.2018, ora 12:00 cu termen de depunere documentație pentru preselecție și înscriere la licitație: 11.10.2018 ora 10:00

 

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 21.09.2018

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 3 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.

Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații: 

a)      nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic;

b)      nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului; 

c)      își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

d)      a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate. 

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației.

Persoana de contact: Mezei-Dénes Szabolcs referent de specialitate compartiment păduri și pășuni; tel: 0735529737; e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.Lista loturilor

 

pentru licitația de lemn de lucru fasonat din anul de producție 2017 Municipiului Gheorgheni

tipul licitației: licitație publică deschisă cu strigare

Nr. LOT

APV nr.

UP

UA

Faza lemnului

Produsul

Volum brut (cu coajă) mc

Preț pornire lei/mc fara TVA

Pas de licitare lei/mc

Valoare cu preț pornire

lei fara TVA

Garanție contractare

Fond de regenerare lei

1

1347587

(01451)

I

106,115A,117A

Platformă primară

Igiena

Lemn de lucru

63.30

300

5

18.990,00

949,50

-

2

1347587

(01451)

I

106,115A,117A

Platformă primară

Igiena

Lemn de lucru

37.50

300

5

11.250,00

562,50

-

1

1347602 (01452)

I

93, 56, 58A, 83A, 87A, 88A, 89A, 89B, 91

Platformă primară

Igiena

Lemn de lucru

158.26

300

5

47.478,00

2.373,90

-

2

1347602 (01452)

I

93, 56, 58A, 83A, 87A, 88A, 89A, 89B, 91

Platformă primară

Igiena Lemn de lucru

98.42

300

5

29.526,00

1.476,30

-

1

1109843 (01317)

I

36C, 37E

Platformă primară

Accidentale I Lemn de lucru

91.76

280

5

25.692,80

1.284,64

-

 

Lot 1 (APV1347587):Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 63.30 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 18.990,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot)  949,50 lei

 

Lot 2 (APV1347587):Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 37.50 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 11.250,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot)  562,50 lei

 


Lot 1 (APV1347602): Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 158.26 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 47.478,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot)  2.373,90 lei

 

Lot 2 (APV1347602): Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 98.42 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 29.526,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot) 1.476,30 lei

 

Lot 1 (APV1109843): Preț mediu/preț de pornire la licitație 280 lei/mc

                                    Volum total/mc 91.76 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 25.692,80 lei

 

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot) 1.284,64 lei

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>