Astăzi 14. noiembrie 2018., miercuri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
INFORMATIE DE PRESA - EFICENTIZARE ENERGETICA
miercuri, 07 noiembrie 2018

 

INFORMAȚIE DE PRESĂ

 

 EFICENTIZAREA ENERGETICĂ A INTERNATULUI COLEGIULUI TEHNIC ”BATTHYANY IGNAC DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI”

 

 

 

Documentul puteți descărca de aici.

Anunt post vacant - consilier juridic debutant
joi, 01 noiembrie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, 

cu sediul în Gheorgheni, jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27,

 organizează concurs pentru ocuparea postului de 

consilier juridic debutant în cadrul Aparatului permanent de lucru al

consiliului local al Municipiului Gheorgheni

Documentele concursului:

Anunț

Bibliografie

Referendum national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018
miercuri, 03 octombrie 2018

Dispoziția 1029/2018 - privind delimitarea secțiilor de votare din municipiul Gheorgheni,  în vederea desfășurării referendumului național pentru  revizuirea Constituției  din 6 și 7 octombrie 2018

Dispoziția 1030/2018 - privind  stabilirea  locurilor speciale de afișaj cu ocazia referendumului național pentru revizuirea Constituției  din 6 și 7 octombrie 2018

Anunt posturi vacante - SPLT
luni, 01 octombrie 2018

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

  

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

- muncitori calificați/necalificați – 3 posturi cu normă întreagă

Cei care au calificare de instalatori și/sau dețin autorizatie ISCIR pentru utilaje de incarcare sunt avantajați.

 

 1. Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

 

 1. Acte necesare înscrierii:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b. Curriculum vitae;

c. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

 

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:
  1. Data, ora și locul depunerii dosarelor de înscriere: 15.10.2018, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita
  2. Data, ora și locul organizării probei scrise: 17.10.2018, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita;
  3. Data, ora și locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita - 18.10.2018ora 10.00;
  4. Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 19.10.2018, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0748 454 834.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

2.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;

3.    Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.

 

    

DIRECTOR EXECUTIV

Erös János 

 

Bibliografie descărcabilă:

-       Modul Apv

-       Modul Schmidt

-       Modul Sondex 170_170

-       Modul Sondex 230_200

  

Anunt post vacant - Manager al Centrului Cultural Gheorgheni
luni, 01 octombrie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, 

cu sediul în Gheorgheni, jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27,

 organizează concurs pentru ocuparea postului de 

manager al Centrului Cultural Gheorgheni


Documentele concursului:

-          Anunt 

-          Regulament concurs

-          Bibliografie

-          Caiet de obiective

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>