Anunt post vacant - inspector - Compartiment elaborare proiecte
2019. január 14. hétfő 06:05

Anunț concurs - funcționar public

 

 

Municipiul Gheorgheni cu sediul în: localitatea Gheorgheni, P-ța Libertății, nr.27, jud. Harghita în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică:

 

·        Denumirea postului: inspector, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului elaborare proiecte

 

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul științe inginerești.

- vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 1 an;

 

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni :

- Proba scrisă: 14 februarie 2019,ora 10:00

- Proba interviu: 18 februarie 2019, ora 10:00

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Date contact: tel: 0266-364650/214

 

Bibliografie