Anunt post vacant - Director Tehnic
2018. szeptember 14. péntek 05:34

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere,  vacante, de director executiv în cadrul  cadrul Direcției tehnice.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS  pentru funcția publică de conducere, de director executiv în cadrul cadrul Direcției tehnice:

 

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

- vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă     –  16 octombrie 2018 orele 10:00.

Proba interviu   –  18 octombrie 2018 orele 10:00.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139906.

Bibliografie

 

Rezultat final concurs