Allashirdetes - szakfelugyeloi aszisztens allas - Zoldovezetek Szakosztaly
2018. március 19. hétfő 08:38

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita,   P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs în baza HG. 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție  vacantede inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul  spațiilor verzi.

I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul  spațiilor verzi:

Condiții specifice:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul  științe inginerești.

vechime minimă în specialitatea studiilor minim an.

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 18 aprilie 2018 orele 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 07.04.2018.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.