Anunt post vacant - Sef birou la Biroul relatii cu publicul si solutionarea petitiilor
2018. január 18. csütörtök 09:00

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs de promovare in baza HG. 188/1999pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere,  vacante de șef birou la Biroul relații cu publicul și soluționarea petițiilor

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de conducere, de șef birou, la Biroul relații cu publicul și soluționarea petițiilor;

 Condiții specifice:

-      studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:  în științejuridice;

-      studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-      vechime: 2 ani;

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă –  21 februarie  2018 orele 10:00

Proba interviu –  23 februarie2018 orele 10:00

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.