Cerere de oferta - autovehicul de teren
2017. november 13. hétfő 08:07

Cerere de ofertă

pentru investiția Achiziție autovehicul de teren - Compartimentul pășune și pădure

 

 

Prin prezenta invităm toți operatorii economici interesați pentru depunere de ofertă în scopul achiziției unei autoutilitare pentru Compartimentul pășune și pădure din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gheorgheni.

Prin acest obiectiv de investiție se dorește achiziționarea unei autoutiliatre de teren 4X4 pick up utilizat (second hand) pentru îndeplinirea atribuțiilor compartimentului păduri-pășuni, respectiv gestionarea pădurilor/pășunilor proprietate publică a Municipiului Gheorgheni.

Valoare estimativă:

Valoarea estimativă a autoutilitarei este de 27.731,00 Ron fără T.V.A.

Ofertantul va depune oferta financiara și tehnică cu documentele anexă la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni până la data de 20.11.2017, orele 15.00, în plic închis.

Informații suplimentare: Duka Emese – Șef serviciu. Tel 0730710966

document atașat: Caiet de sarcini autoutilitara