Cerere de oferta - Elaborare PUZ pentru zona blocurilor sociale 1 si 2
2017. október 16. hétfő 10:32

Prin prezenta invităm operatorii economici interesaţi pentru depunerea de ofertă pentru 

"Elaborare PUZ pentru zona blocurilor sociale 1 si 2, str. Carierei, f.n., din Municipiul Gheorgheni"

CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)

Descrierea contractului: Elaborarea Planului Urbanistic Zonal ( PUZ) cu prezentarea echipării edilitare existente și a propunerilor de dezvoltare a acesteia inclusiv a rețelelor electrice, pentru asigurarea necesarului de consum (piese scrise și desenate).

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut  

Valoare estimativă fără TVA: 10.000,00 RON

Condiții contract: Termen maxim 3 luni

Condiții participare: Prezentarea de documente care atestă capacitatea ofertantului de a realiza Planuri Urbanistice Zonale

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 19.10.2017, orele 16.00. Nu vor fi luate în considerare ofertele depuse după termenul limită.  

Ofertele se vor prezenta prin e-mail la adresa    Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.  sau pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni din Piața Libertății, nr. 27.

Persoana de contact: Kosután Attila - Arhitect Șef, tel : 0727-390 781