Cerere de oferta pentru contractarea de servicii de realizare Memoriu de prezentare
2017. szeptember 15. péntek 08:01

Cerere de ofertă  pentru contractarea de servicii de realizare

Memoriu de prezentare conform Deciziei etapei de evaluare inițială nr. 7732/12.09.2017 pentru investiția „Ecologizarea Stațiunii Turistice Lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism Etapa I, a) Sistem de alimentare cu apă potabilă și b) Sistem de canalizare menajeră”

Obiect: Memoriu de prezentare, completat conform conținutului cadru prevăzut în Anexa nr.5 la metodologie și cu informațiile solicitate conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată.

Baza- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 7732/12.09.2017, eliberat de Agenția pentru Protecția Mediului Harghita, atașat prezentei

Prin prezenta invităm operatorii econimici să depună ofertă pentru realizarea Memoriului de prezentare conform Deciziei etapei de evaluare inițială nr. 7732/12.09.2017 pentru investiția „Ecologizarea Stațiunii Turistice Lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism Etapa I, a) Sistem de alimentare cu apă potabilă și b) Sistem de canalizare menajeră”.

Documentele aferente achiziției (Decizia etapei de evaluare inițială, memorii de prezentare, părți desenate) se solicită prin e-mail de la adresa duka.emese@gheorgheni.ro.

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 20.09.2017

Informații suplimentare: Duka Emese – Șef serviciu. Tel 0730710966

 document scanat