ANUNȚ- concurs de promovare
2017. március 14. kedd 13:36


 

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs de promovare in baza HG 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere,  vacante, de Șef birou în cadrul Biroului primire-eliberare acte, impunere, casierie.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de conducere de Șef birou în cadrul Biroului primire-eliberare acte, impunere, casierie:

 

Condiții specifice:

-          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în științe economice;

-          studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-          vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 2 ani;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă     12 aprilie  2017 orele 10:00

 

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare privind informațiile se pot obține la sediul instituției, pe pagina de web www.gheorgheni.ro precum și la Compartimentul resurse umane și salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau la telefon 0266- 139914.