KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY - Álláshirdetés - Szakreferens: kataszter
2016. december 08. csütörtök 08:14

ÁLLÁSHIRDETÉS

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata

versenyvizsgát hirdet

SZAKREFERENSI ÁLLÁS betöltésére a

KATASZTERI OSZTÁLY  keretén belül

 

  •   - funkció leírása: S/II fokozat 

Jelöltekkel szemben támasztott elvárások

1. Szakmai végzettség: egyetemi végzettség záróvizsgával, Földmérő, felmérés, térképészet és földkataszter területen;

2. Szakmai tapasztalat: MINIMUM 5 ÉV SZAKMAI TAPASZTALAT

Versenyvizsga menete

1. Írásbeli: 2017. január 10., 10 óra

2. Szóbeli: 2017. január 12., 10 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal székhelye (Szabadság tér 27.)

Jelentkezési határidő

2016. december 30.

Jelentkezési dosszié tartalma

1. Típuskérés, a 611/2008-as Kormány Határozat 3-as számú melléklete szerint

(gyergyoszentmiklos.ro/űrlapok – Fişă de înscriere la concurs)

2. Személyazonossági igazolvány másolata

3. Tanulmányokat, szakvégzettséget igazoló dokumentumok másolata

4. Munkakönyv másolata vagy az összrégiséget, illetve a szakvégzettségnek megfelelő régiséget igazoló dokumentumok másolata

5. Erkölcsi bizonyítvány

6. Önéletrajz

7. Munkaképességet igazoló családorvosi igazolás

8. Nyilatkozat arról, hogy nem folytatott politikai rendőrségi tevékenységet

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

Dossziék leadása

2016. december 30-ig a Polgármesteri Hivatal székhelyén található Humán Erőforrás és Bérelszámolás irodán adhatják le a jelentkezők.

Bővebb felvilágosítás

Könyvészet:

A versenyvizsgára megállapított könyvészetet az intézmény székhelyén és a www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon függesztjük ki. Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők, hétftől-csütörtökig 8:00-15:00 óra között, pénteken 8:00-13:00-ig, vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék.


  1. Legea  nr. 215/ 2001  privind  administraţia  publică locală,   republicată,

  2. Legea  nr.7/2004   privind  Codul de  conduită al funcţionarilor publici,  republicată,

  3. Legea  nr. 188 /1999  privind  Statutul funcţionarilor publici,  republicată,

  4. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare,

  5. Legea nr. 1/2000  privind  reconstituirea  dreptului de proprietate  asupra terenurilor agricole  şi cele forestiere  solicitate potrivit  Legii fondului funciar  nr.18/ 1991,  cu completările şi modificările  ulterioare,

  6. Legea nr. 247/2005 – Lege  privind reforma in domeniul proprietatii  si justitiei   precum si unele masuri adiacente, cu completările şi modificările ulterioare,

  7. Legea nr. 7/1996  a  cadastrului si a publicităţii imobiliare, cu  completările  şi  modificările ulterioare,

  8. Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor.