Vissza nem térítendő támogatások igénylése - 2015
2015. február 25. szerda 15:57
Vissza nem térítendő támogatás pályázható Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből nonprofit és közhasznú tevékenységek finanszírozására

I. Finanszírozó szerv: Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata, székhely: Szabadság tér, 27. sz., Gyergyószentmiklós, irányítószám 535 500, Hargita megye, adószám 4245070, tel. 0266 364 753 ezúton is közzéteszi vissza nem térítendő támogatási szerződések megkötését célzó szándékát a 2015-ös költségvetési évre.

II. Vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó jogszabályi előírások:
  • 350/2005 törvény, közpénzből biztosított vissza nem térítendő támogatások működési rendszeréről, az utólagos módosításokkal
  • 51/1998-as rendelet a programok, projektek és kulturális tevékenységek finanszírozási rendszerének javításáról, az utólagos módosításokkal
  • 130/2006-os az országos sportügynökség elnökének rendelete a közpénzből vissza nem térítendő támogatási rendszerben, megyei és fővárosi magán- és sportágazati egyesületek részére biztosított finanszírozásokról, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal
  • 1447/2007-es határozat a sporttevékenységek finanszírozási normáinak jóváhagyásáról
  • 350-2006-os törvény - Ifjúsági törvény, utólagos módosításokkal
III. A vissza nem térítendő támogatások éves programja
A helyi költségvetésből 2015-ben közhasznú nonprofit tevékenységek támogatására odítélt összeg 603 000, 00 lej, a 21-es helyi tanácshatározat alapján, amely Gyergyószentmiklós éves költségvetését, valamint a 2016-2018-as becsléseket tartalmazza.

A támogatás a következő területekre érvényes:

  1. Kultúra - helyi érdeklődésre számot tartó kulturális programok, projektek, tevékenységek támogatása 25 000, 00 lej összértékben
  2. Ifjúság - ifjúságot érintő programok, projektek, tevékenysgéek támogatása 13 000, 00 lej összértékben
  3. Sport - sportprogramok, projektek és tevékenységek támogatása 530 000, 00 lej összértékben
  4. Idegenforgalom-turizmus - turisztikai programok, projektek, tevékenységek támogatása 25 000, 00 lej összértékben
  5. Szociális ágazat - szociális programok, projektek, tevékenységek támogatása 10 000, 00 lej összértékben
Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata egyfordulós projektszelekciót szervez.

A támogatás időtartama: 2015-ös költségvetési év

IV. A helyi költségvetésből biztosított vissza nem térítendő támogatásra tehet le pályázatot az a nonprofit, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, alapítvány, egyesület, amely a megadott ágazatokban folytat tevékenységet és a jogszabályok által meghatározott formában alakult/működik.

V. Finanszírozási kérelmek leadásának helye és határideje: A pályázóknak a finanszírozási kérelmet a pályázati útmutatóban megjelölt formában, a városháza iktatójában, kell jegyeztetniük egy írásos, eredeti példányban és elektronikus formában (adathordozón) legkésőbb 2015. március 30-án, hétfőn, 12:00 óráig.

VI. Szelekció és kiértékelés időpontja: A szelekciós folyamat lezárásának határideje legfeljebb 15 munkanap (azaz legkésőbb folyó év, április 20-a, 15 óra). Megalapozott esetben, a finanszírozó szerv egy alkalommal hosszabbíthatja meg a döntés meghozatalának határidejét, melyet indokló értesítés formájában a kérvényezési dossziéhoz kell csatolnia az intézményvezető jóváhagyásával. A döntési határidő meghosszabbításáról, az eredeti határidő lejárta előtt legkésőbb 2 nappal értesítenie kell érintett pályázókat.

A támogatási kérelem és a pályázati útmutató a pályázók számára elérhető a városháza ügyfélfogadójában közszemlére tett, vagy pedig a honlapon publikált formában. (Szabadság tér 27., illetve www. gyergyoszentmiklos.ro). 
Kapcsolatszemély: Kelemen Steluţa, tel. 0266 364 494, 1226/os belső mellék.

Pályázati útmutató és finanszírozási kérelem:  itt

Műszaki igazgató                                       Szakfelügyelő
Bardócz Ferenc                                         Kelemen Steluţa