Álláshirdetés - Jogtanácsos (Kataszter)
2014. augusztus 29. péntek 00:00

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

JOGTANÁCSOSI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

A FÖLDTÖRVÉNYT ALKALMAZÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KATASZTERI  OSZTÁLY KERETÉN BELÜL

funkció leírása: I OSZTÁLY, ASSZISZTENS fokozat –

Jelöltekkel szemben támasztott elvárások

1. Szakmai végzettség: EGYETEMI VÉGZETTSÉG ZÁRÓVIZSGÁVAL JOGI TERÜLETEN

2. Szakmai tapasztalat: MINIMUM 1 ÉV SZAKMAI                  TAPASZTALAT

Versenyvizsga menete

1. Írásbeli: 2014 szeptember 29-én 10 órától;

2. Szóbeli: 2014 október 01-én , 14 órától;

Helyszín: Polgármesteri Hivatal székhelye (Szabadság tér 27.)

Jelentkezési határidő

2014 szeptember 18

Jelentkezési dosszié tartalma

1. Típuskérés, a 611/2008-as  Kormány Határozat 3-as számú melléklete szerint

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Személyazonossági igazolvány másolata

3. Tanulmányokat, szakvégzettséget igazoló dokumentumok másolata

4. Munkakönyv másolata vagy az összrégiséget, illetve a szakvégzettségnek megfelelő régiséget igazoló dokumentumok másolata

5. Erkölcsi bizonyítvány

6. Önéletrajz

7. Munkaképességet igazoló családorvosi igazolás

8. Nyilatkozat arról, hogy nem folytatott politikai rendőrségi tevékenységet

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

Dossziék leadása

Az álláshirdetés megjelenésétől számított 20 napon belül, szeptember 18-áig a Polgármesteri Hivatal székhelyén található Humán Erőforrás és Bérelszámolás irodán

Bővebb felvilágosítás

A versenyvizsgára megállapított könyvészetet az intézmény székhelyén és a www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon függesztjük ki. Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők,  hétfötől-csütörtökig 8:00-15:00 között valamint pénteken 8:00-13:00-ig vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék

Könyvészet

BIBLIOGRAFIE - pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru aplicarea legii fondului funciar, agricol  și cadastru;

1.   Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

2.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, actualizată;

3.   Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată;

4.   Legea fondului funciar nr. 18/1991;

5.   Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea;

6.   Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 ; 

7.   Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente ; 

8.   Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005  ;