Álláshirdetés - HR és Bérelszámolás
2014. augusztus 29. péntek 00:00

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

FELÜGYELŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

A HUMÁN ERŐFORRÁS ÉS BÉRELSZÁMOLÁSI OSZTÁLY KERETÉN BELÜL

-          funkció leírása: I OSZTÁLY, ASSZISZTENS fokozat –

Jelöltekkel szemben támasztott elvárások

1. Szakmai végzettség: EGYETEMI VÉGZETTSÉG ZÁRÓVIZSGÁVAL SZOCIOLÓGIA TERÜLETEN

2. Szakmai tapasztalat: MINIMUM 1 ÉV SZAKMAI                  TAPASZTALAT

Versenyvizsga menete

1. Írásbeli: 2014 szeptember 29-én 10 órától;

2. Szóbeli: 2014 október 01-én , 14 órától;

Helyszín: Polgármesteri Hivatal székhelye (Szabadság tér 27.)

Jelentkezési határidő

2014 szeptember 18

Jelentkezési dosszié tartalma

1. Típuskérés, a 611/2008-as  Kormány Határozat 3-as számú melléklete szerint

(gyergyoszentmiklos.ro/űrlapok – Fişă de înscriere la concurs)

2. Személyazonossági igazolvány másolata

3. Tanulmányokat, szakvégzettséget igazoló dokumentumok másolata

4. Munkakönyv másolata vagy az összrégiséget, illetve a szakvégzettségnek megfelelő régiséget igazoló dokumentumok másolata

5. Erkölcsi bizonyítvány

6. Önéletrajz

7. Munkaképességet igazoló családorvosi igazolás

8. Nyilatkozat arról, hogy nem folytatott politikai rendőrségi tevékenységet

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

Dossziék leadása

Az álláshirdetés megjelenésétől számított 20 napon belül, szeptember 18-ig a Polgármesteri Hivatal székhelyén található Humán Erőforrás és Bérelszámolás irodán adhatják le a jellenkezők.

Bővebb felvilágosítás

A versenyvizsgára megállapított könyvészetet az intézmény székhelyén és a www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon függesztjük ki. Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők,  hétftől-csütörtökig 8:00-15:00 óra között valamint pénteken 8:00-13:00-ig vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék

Könyvészet

BIBLIOGRAFIE - pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentul resurse umane şi salarizare

1.   Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, actualizată;

3.   Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;

4.   H.G 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,modică prin Hotărârea Guvernului nr.1173/2008

5.   H.G 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadrul privind stabilirea principiilor generale de ouparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

6.   Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,