Álláshirdetés - Helyi Rendőrség
2014. április 30. szerda 16:55

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

A HELYI RENDŐRSÉG OSZTÁLYÁN AZ ALÁBBI ÁLLÁSOK BETÖLTÉSÉRE

-          4 helyi rendőr – III. osztályú főfokozat, az intervenciós irodába;

-          2 helyi rendőr – III. osztályú főfokozat,  a  közúti biztonság irodába;

-          4 helyi rendőr – III. osztályú főfokozat, a diszpécser – és területi felügyeleti irodába;

-          2 helyi rendőr – III. osztályú főfokozat, a területfelügyelői irodába;

 A jelöltekkel szemben támasztott elvárások:

·         Középfokú végzettség záróvizsgával - érettségi diploma

·         legalább 5 éves munkatapasztalat

·         Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai;

·         elhivatottság és jó kommunikációs készség

A versenyvizsgára a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal székhelyén, Szabadság tér 27. szám, alatt kerül sor. Három próbából áll a megmérettetés: június 2-án, délelőtt 10 órától az írásbeli, június 4-én-, 10 órától fizikai erőnlét próba valamint 12 órától szóbeli – interjú. Jelentkezni május 22-ig lehet, 15 óráig a következő iratokkal

·         a személyazonosságot igazoló irat másolata

·         kitöltött iratkozási ûrlap

·         tanulmányokat, szakvégzettségeket igazoló diplomák, igazolások másolata

·         munkakönyv másolata vagy az összrégiséget, illetve a végzettségnek megfelelő régiséget igazoló iratok másolata

·         erkölcsi bizonyítvány

·         munkaképességet bizonyító családorvosi igazolás;

·         saját felelősségre bevallás vagy igazolás, hogy nem végzett politikai rendőrségi tevékenységet

 A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

A versenyvizsgára megállapitott könyvészetet az intézmény székhelyén és a www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon függesztik ki. Bővebb felvilágositás a 0266364494/224 –es telefonszámon, 8-15 óra között.


Könyvészet:

"BIBLIOGRAFIE pentru polițist local în cadrul Compartimentului intervenție, Compartimentului  de siguranța rutieră și Compartimentului dispecerat și supraveghere teritorială

1. Constituția României, republicată în 2003;

2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 155/2010 Legea Poliției Locale;

5. Hotărârea nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționarea Poliției Locale;

6. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației impotriva unor activități comerciale ilicite, cu modificările si completările ulterioare;

9. Legea nr. 17/1996 privind regimul aremelor de foc și al munițiilor, - doar uzul de armă, respectiv art. 46-52;

10. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici;

11. Lege nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

 

 

BIBLIOGRAFIE pentru polițist local în cadrul Compartimentului disciplina în construcții și afișaj stradal

1. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata ;

2. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata;

4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si aprobata prin Legea nr. 233/2002 ;

5. O.U.G. nr. 2/2001 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare ;

6. Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1430/2004 privind normele de aplicare a Legii 50/1991 republicata si modificata ;

7. Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public ;

8. H.C.G.M.B. nr. 22/1997, privind aprobarea regulamentului local pentru construirea si amplasarea firmelor si reclamelor publicitare ;

9. Ordinul nr. 63/N/98, privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei ;

10. Codul Civil, Cartea II, Titlul IV, Capitolul I – despre servituti ce se nasc din situatia locurilor, Capitolul II – despre servitutile stabilite de lege ;

11. Legea nr. 155/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Locale;

12. Constitutia Romaniei.

13. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici;

14. H.G. nr. 273/1994, aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora."