2020. január 25., szombat - Pál
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Városunk arrow Mondavilág
Városunk
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Mondavilág
Táltos asszony
A tatárjárás idejében élt Gyergyóban egy Bakainé nevű székely asszony, aki messze földön híres volt a táltosságáról. Égiháborút, jégesőt, földindulást, minden nagy veszedelmet megjövendölt előre.
Bővebben...
Maros és Olt
Rengeteg nagy sziklahegy emelkedik Balánbánya fölött: Tarkő a neve. Arról a szépséges tündérasszonyról nevezik Tarkőnek, aki ennek előtte több ezer esztendővel itt lakott aranypalotában. Volt minden, amit szeme-szája kívánt, volt két nevendék leánya: Maros és Olt, mind a kettő szép, mint a ragyogó nap, s Tarkő tündér mégis szomorú volt mindég. Naphosszat elüldögélt a palota ablakában, mely keletre nézett, szeméből folyt a könny, s a szívéből sűrű sóhajtás szállott a magas egekbe.
Bővebben...
A Gyilkos-tó legendája
Élt valamikor Gyergyó környékén egy csodaszép lány, Fazekas Eszter. Haja kökényfekete volt, szeme szürkészöld, alakja, mint a szélben hajladozó büszke jegenye.
Bővebben...
A Gyilkos-tó legendája (2)
A Gyilkos-tó helyén valaha egy szép, hegyközi szűk völgy terült el dúsan zöldellő füvekkel és fenyőkkel. Két patak is öntözte ezt a gyönyörű helyet: itt egyesült a Likas-patak a Gyilkos-patakkal.
Bővebben...
A Both vára legendája
Both Vára Kápolna
A város végén, a Békény mellett egy magas szikla áll, valamikor vár volt, ma csak a romjai vannak meg. Ennek a sziklahegynek Vároldal a neve.
Bővebben...
A Both vára legendája (2)
A Várdombon újjáépített várat a 17. század végén Both András királybíró lakta családjával: ettől az időtől kezdve Both-várának nevezik. A királybíró vitéz és igazságos ember volt, akit szerettek a székelyek: a Rákóczi-szabadságharc idején ő vezette Gyergyó népét a labancok ellen. 1707-ben Akton német vezér seregével a gyergyói székelyek megtámadására készült, ennek hallatára Both királybíró sereget gyűjtött, és a németek feltartóztatására sietett.
Bővebben...
Hiripné vára
Gyergyószentmiklósról a Gyilkos-tó felé haladva, a Békény és a Várpataka találkozásánál, az út bal oldalán, mintegy két kilométernyi távolságra emelkedik a Várdomb nevű hegy. Tetején egykor vár állott. A monda szerint a vár első tulajdonosa, Hiripné özvegyasszony volt, aki minden örömét két fiúgyermekében lelte. Egyik fiát Domokosnak, a másikat Ábrahámnak hívták. A két dalia zsarnok természetű volt, erejüktől elbizakodva a leggonoszabb tettektől sem riadtak vissza, rémei voltak a vidéknek.
Bővebben...