2019. november 15., péntek - Albert, Lipót
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY - Álláshirdetés - Műszaki igazgató
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY - Álláshirdetés - Műszaki igazgató Nyomtatás E-mail
2016. augusztus 26. péntek 12:56

ÁLLÁSHIRDETÉS

 Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

                  A MŰSZAKI OSZTÁLY KERETÉN BELÜL

                VEZÉRIGAZGATOI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

Jelöltekkel szemben támasztott elvárások

1. Szakmai végzettség: egyetemi végzettség záróvizsgával mérnöki  szakterületen

2. Szakmai tapasztalat: LEGALÁBB 3 ÉV SZAKMAI                  TAPASZTALAT a végzettségnek megfelelően

Versenyvizsga menete

1. Írásbeli: 2016. szeptember 21-én 10 órától;

2. Szóbeli: 2016.  szeptember 23-én 11 órától;

Helyszín: Polgármesteri Hivatal székhelye (Szabadság tér 27.)

Jelentkezési határidő

2016. szeptember 16.

Jelentkezési dosszié tartalma

1. Típuskérés, a 611/2008-as  Kormány Határozat 3-as számú melléklete szerint

(gyergyoszentmiklos.ro/űrlapok – Fişă de înscriere la concurs)

2. Személyazonossági igazolvány másolata

3. Tanulmányokat, szakvégzettséget igazoló dokumentumok másolata

4. Munkakönyv másolata vagy az összrégiséget, illetve a szakvégzettségnek megfelelő régiséget igazoló dokumentumok másolata

5. Erkölcsi bizonyítvány

6. Önéletrajz

7. Munkaképességet igazoló családorvosi igazolás

8. Nyilatkozat arról, hogy nem folytatott politikai rendőrségi tevékenységet

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

Dossziék leadása

Az álláshirdetés megjelenésétől számított 20 napon belül, 2016. szeptember 16-ig a Polgármesteri Hivatal székhelyén található Humán Erőforrás és Bérelszámolás irodán adhatják le a jelenkezők.

Bővebb felvilágosítás

A versenyvizsgára megállapított könyvészetet az intézmény székhelyén és a www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon függesztjük ki. Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők, hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00 óra között, valamint pénteken 8:00-13:00-ig vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék.

Könyvészet

1. Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,actualizată;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată;

4. H.G. Nr 273 din 14/06/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

5. H. G. Nr  28 din 09/01/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de interventie;

6. Legea nr.10 din 18/01/1995  privind calitatea în construcţii;

7. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;

8. Ordonanţa de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

10. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

11. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor