2019. november 19., kedd - Erzsébet
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY - Álláshirdetés - Könyvtár ügyvezető
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY - Álláshirdetés - Könyvtár ügyvezető Nyomtatás E-mail
2016. május 03. kedd 11:44

HARGITA MEGYE

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Iktató szám  6615 /2016. május 3.

 

GYERGYÓSZENTMIKLÓS

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

versenyvizsgát hirdet a Városi Könyvtár menedzseri tisztségének betöltésére

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város képviselő testületének  78/2016-os határozata, valamint a 189/2008-as sürgősségi kormányrendelet értelmében Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármesteri hivatala versenyvizsgát hirdet a Városi Könyvtár menedzseri tisztségének betöltésére:

Jelentkezési feltételek:

a)      román állampolgárság vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága

b)      egyetemi végzettség záróvizsgával (gazdasági/ kulturális/manageri vagy társadalomtudomány és   szociológia szakterületen.)

c)      minimum 3 éves szakmai tapasztalat, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben;

d)      menedzseri felkészültség diplomával vagy régiséggel igazolva; 

e)      teljes cselekvőképesség

f)       nem tölt be vezetői tisztséget közintézményben Románia területén.

g)      nem érte el a törvény álltal biztosított nyugdíjas korhatárt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a.       részvételi kérelem - típusnyomtatvány;

b.      személyi igazolvány másolata;

c.       európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004. sz. kormányhatározat szerint);

d.      az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

e.  munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról;

f.       erkölcsi bizonyítvány;

g.   munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos;

h.       az intézmény 3 éves vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések írott és elektronikus formában, (román nyelven);

i.      nyilatkozat amelyben a pályázó nyilatkozza, hogy nem tölt be vezetői állást más intézménynél.

A pályázatok beérkezésének határideje 2016. május  27.

A pályázat elbírálásának ideje, 2016. május  30. és 2016. június 7. között.

A pályázat megvédése 2016. június 15.

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.


A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait  a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár  tevékenységének, fejlődésével kapcsolatban a 2016–2019 közötti időszakban.

A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és elvárásokat tartalmazó dokumentációt Gyergyószentmiklós Helyi Tanácsa 78/2016-os határozatával fogadta el. A határozat elérhető  a polgármesteri hivatal honlapján (www.gheorgheni.ro).
Ezeket a dokumentumokat kérésre a pályázók rendelkezésére bocsájtjuk nyomtatva vagy elektronikusan.

 

Bővebb felvilágosítást a városháza Humán Erőforrás Irodáján kaphatnak az érdeklődők, vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék.

Nagy Zoltán

polgármesteri jogkörökkel felruházott alpolgármesterKÖNYVÉSZET:

 

1.      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi ulterioare;

2.      Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;

3.      Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.      Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

5.      Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată, (r2);

6.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

7.      Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8.      Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

9.      Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10.  Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

11.  OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

A 8773/2016-os közlemény letöltése (.PDF)
A 078/2016-os tanácshatározat letöltése (.PDF)
Jelentkezési űrlap letöltése (.DOC)
Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Könyvtárának ügyvezetői tisztségére kiírt versenyvizsga hirdetésének letöltése (.PDF)