2019. december 12., csütörtök - Gabriella
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow Hirdetés- licit
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Hirdetés- licit Nyomtatás E-mail
2018. szeptember 21. péntek 09:08

Organizatorul licitației: Primăria Municipiului Gheorgheni

535500 Gheorgheni, p-ța Libertății nr.27, jud. Harghita; 
Tel.: 0266-364 650

Fax: 0266-364753

E-mail:   Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Data și ora licitației: 02.10.2018 ora 10:00

Locul desfășurării licitației: Gheorgheni, P-ța Libertății nr.27

Tipul licitației: licitație publică deschisă cu strigare

 

            Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/ 2017

Data și ora organizării preselecției: 27.09.2018 ora 12:00

Data și ora-limită până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație:27.09.2018 ora 10:00

 

Lista Loturilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare Lot sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 449.24 m3, 

    din care pe natură de produse:  

   - produse secundare rărituri ____m3; 

   - produse de igienă 357.48 m3; 

   - produse accidentale 91.76 m3 

    și, respectiv, pe specii și grupe de specii: 

   - rășinoase: 449.24 m3; 

    

Lemnul fasonat lângă drum auto care se oferă spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

Lemnul fasonat rămas neadjudecat după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, urmând a fi oferită la o nouă licitație la data de 16.10.2018, ora 10:00, pentru care preselecția va fi la data de 11.10.2018, ora 12:00 cu termen de depunere documentație pentru preselecție și înscriere la licitație: 11.10.2018 ora 10:00

 

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de:21.09.2018

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 3 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.

Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații: 

a)      nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic;

b)      nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului; 

c)      își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

d)      a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate. 

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației.

Persoana de contact: Mezei-Dénes Szabolcs referent de specialitate compartiment păduri și pășunitel: 0735529737; e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.Lista loturilor

 

pentru licitația de lemn de lucru fasonat din anul de producție 2017 Municipiului Gheorgheni

tipul licitației: licitație publică deschisă cu strigare

Nr. LOT

APV nr.

UP

UA

Faza lemnului

Produsul

Volum brut (cu coajă) mc

Preț pornire lei/mc fara TVA

Pas de licitare lei/mc

Valoare cu preț pornire

lei fara TVA

Garanție contractare

Fond de regenerare lei

1

1347587

(01451)

I

106,115A,117A

Platformă primară

Igiena

Lemn de lucru

63.30

300

5

18.990,00

949,50

-

2

1347587

(01451)

I

106,115A,117A

Platformă primară

Igiena

Lemn de lucru

37.50

300

5

11.250,00

562,50

-

1

1347602 (01452)

I

93, 56, 58A, 83A, 87A, 88A, 89A, 89B, 91

Platformă primară

Igiena

Lemn de lucru

158.26

300

5

47.478,00

2.373,90

-

2

1347602 (01452)

I

93, 56, 58A, 83A, 87A, 88A, 89A, 89B, 91

Platformă primară

Igiena Lemn de lucru

98.42

300

5

29.526,00

1.476,30

-

1

1109843 (01317)

I

36C, 37E

Platformă primară

Accidentale I Lemn de lucru

91.76

280

5

25.692,80

1.284,64

-

 

Lot 1 (APV1347587):Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 63.30 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 18.990,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot)  949,50 lei

 

Lot 2 (APV1347587):Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 37.50 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 11.250,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot)  562,50 lei

 


Lot 1 (APV1347602): Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 158.26 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 47.478,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot)  2.373,90 lei

 

Lot 2 (APV1347602): Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 98.42 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 29.526,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot) 1.476,30 lei

 

Lot 1 (APV1109843): Preț mediu/preț de pornire la licitație 280 lei/mc

                                    Volum total/mc 91.76 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 25.692,80 lei

 

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot) 1.284,64 lei