2019. november 14., csütörtök - Aliz
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow Álláshirdetés - Művelődési Központ menedzser
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Álláshirdetés - Művelődési Központ menedzser Nyomtatás E-mail
2015. június 08. hétfő 14:05

HARGITA MEGYE

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Iktató szám 6907 /2015. június 8.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát hirdet a Művelődési Központ 

menedzseri tisztségének betöltésére

 

PDF

A versenyvizsga szabályzata és a menedzseri tervvel kapcsolatos elvárások:
HCL-092/2015 Concurs Centru Cultural (.PDF)

 

 Jelentkezési feltételek, amelyeknek a jelentkezők meg kell hogy feleljenek:

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város képviselő testületének 92/2015-es rendelete értelmében, valamint a 189/2008-as sürgősségi kormányrendeletben foglaltak szerint Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármesteri hivatala versenyvizsgát hirdet a Művelődési Központ keretén belül menedzseri állás betöltésére: 

Részvételi feltételek:

a)      román állampolgár,

b)      felsőfokú iskolai végzettség, gazdasági, menedzseri vagy szociológia területen

c)      büntetlen előélet

d)     nem tölt be vezetői tisztséget közintézményben Románia területén.

A jelentkezési dosszié részeként benyújtandó dokumentumok, igazolások:

a)      kérés;

b)      szakmai önéletrajz;

c)      személyi igazolvány másolat;

d)     végzettséget igazoló iratok másolata;

e)    az összrégiséget, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata,  munkakönyv másolat;

f)       erkölcsi bizonyítvány (cazier  juridic);

g)      egészségi állapot igazolása;

h)      az intézmény 3 éves vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések írott és elektronikus formában (román nyelven);

i)        nyilatkozat, amelyben a pályázó saját felelősségére nyilatkozza, hogy nem tölt be vezetői állást más intézménynél.

 

A jelentkezési ügycsomó benyújtásának határideje: 2015. június 29.

            A jelentkezési ügycsomók elbírálásának periódusa: 2015. június 30. és 2015. július 8. között.

A pályázat megvédése: 2015. július 13.

             

A jelentkezési dosszié benyújtása személyesen kell hogy megtörténjen az önkormányzat székhelyén (Szabadság tér 27.). A megszabott határidőn kívül, vagy nem teljes dokumentációval leadott jelentkezési ügycsomó azonnali kizárással jár.A jelentkezők listája kifüggesztésre kerül a vizsgákat követően az intézmény székhelyén. Az eredmény 24 órán belül megfellebbezhető.

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők, vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék.

 

Az állás elfoglalásának versenyvizsgájára megállapított könyvészet a következő:

BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Cultural Gheorgheni

 

1.         Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi ulterioare;

2.         Hotărârea nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură.

3.        Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

4.        Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

5.        Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.         Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

7.         OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

8.         Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local."