2019. november 19., kedd - Erzsébet
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow Álláshirdetés - menedzser - Művelődési Központ
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Álláshirdetés - menedzser - Művelődési Központ Nyomtatás E-mail
2015. augusztus 03. hétfő 15:42
Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata
VERSENYVIZSGÁT HIRDET
a Művelődési Központ menedzseri tisztségének betöltésére

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Képviselő Testületének 92/2015-ös Határozata, illetve az ezt módosító 138/2015-ös Határozat, valamint a 189/2008-as sürgősségi kormányrendelet értelmében Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata versenyvizsgát hirdet a Művelődési Központ menedzseri tisztségének betöltésére:

Részvételi feltételek:

a)      román állampolgárság,

b)      felsőfokú iskolai végzettség gazdasági, menedzsment, társadalomtudomány, művészet vagy humántudományok területen.

c)      büntetlen előélet.

d)     a jelentkező nem tölt be vezetői tisztséget közintézményben Románia területén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a)   kérés;

b)   szakmai önéletrajz;

c)   személyi igazolvány másolat;

d)   végzettséget igazoló iratok másolata;

e)    adott esetben munkakönyv másolat;

f)     erkölcsi bizonyítvány (cazier juridic);

g)    egészségi állapotot igazoló bizonylat;

h)   az intézmény 3 éves vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések írott és elektronikus formában, (román nyelven);

i)     nyilatkozat, amelyben a pályázó saját felelősségre kijelenti, hogy nem tölt be vezetői állást más intézménynél.

 

Jelentkezési dokumentáció beérkezésének határideje 2015. augusztus 26.

            Az ügycsomó elbírálásának periódusa 2015. augusztus 27. és 2015. szeptember 3 között.

A dokumentáció szóbeli megvédése 2015. szeptember 9.

             

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti példányt be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának. A versenyvizsgán azok vehetnek részt, akik teljes és helyesen összeállított ügycsomót adnak le a megadott határidőig.

A versenyvizsga szabályzata, valamint az elvárásokat és célrendszert tartalmazó dokumentumok átvehetők az önkormányzat székhelyének Humán Erőforrás és Bérelszámolás Irodáján, valamint  letölthetők itt, alább.

Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők, vagy pedig a következő elérhetőségeken:  tel.: 0266-364494 / 1224-es belső mellék, Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

A versenyvizsgát szabályozó képviselőtestületi határozatok:


92/2015-ös tanácshatározat, a Művelődési Központ menedzseri tisztségének betöltéséről
138/2015-ös tanácshatározat, a Művelődési Központ menedzseri tisztségének betöltéséről
Álláshirdetés


BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Cultural Gheorgheni

 

1.         Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi ulterioare;

2.         Hotărârea nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură.

3.        Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

4.        Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

5.        Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.         Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

7.         OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

8.         Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.