2019. november 22., péntek - Cecília
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow Allashirdetes - Kezdo jogtanacsos
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Allashirdetes - Kezdo jogtanacsos Nyomtatás E-mail
2018. május 11. péntek 06:55

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

KEZDŐ JOGTANÁCSOS ÁLLÁS  BETÖLTÉSÉRE A JOGI OSZTÁLYRA

MEGHATÁROZATLAN IDŐRE
ANUNȚ


 Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de consilier juridic, grad profesional debutant la Compartimentul juridic contencios administrativ și asociația de proprietari.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de consilier juridic, grad profesional debutant la Compartimentul juridic contencios administrativ și asociația de proprietari:

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice.

- vechime în specialitatea studiilor nu se cere;


Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă - 11 iunie 2018 ora 10:00

Proba orală - 13 iunie 2018 ora 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

BIBLIOGRAFIE - pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional debutant, vacantă în cadrulCompartimentului juridic și contencios administrativ și asociația de proprietari:

1.        Legea 188/1999 republicată privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;

2.        Legea   nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

3.        Constitutia Romaniei republicata;

4.        Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

5.        Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

6.        Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăl;

7. Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

8.        Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

9.        Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

10.    Codul civil al României;

11.    Codul de procedură civilă.