2019. december 7., szombat - Ambrus
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow Álláshirdetés - Helyi Rendőrség
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Álláshirdetés - Helyi Rendőrség Nyomtatás E-mail
2014. augusztus 25. hétfő 14:47

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VERSENYVIZSGÁT HIRDET


 
A HELYI RENDŐRSÉG KERETÉN BELÜL KÉT HELYI RENDŐRI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE, MEGHATÁROZATLAN IDŐRE

1 helyi rendőr – III. osztályú főfokozat, a diszpécser – és terület-felügyeleti irodába;

1 helyi rendőr – III. osztályú asszisztensi fokozat, a közrend-felügyeleti irodába

Jelöltekkel szemben támasztott elvárások:

·         Középfokú végzettség záróvizsgával - érettségi diploma

·         Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai;

·         legalább 5 év munkatapasztalat a főfokozati állás betöltésére

·         legalább 6 hónap munkatapasztalat az asszisztensi állás betöltésére

A versenyvizsgára a gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal székhelyén, Szabadság tér 27. szám alatt kerül sor.

A vizsga három próbából áll:

            Írásbeli: szeptember 24-én, délelőtt 10 órától

            Fizikai Erőnlét: szeptember 26-án, 10 órától

            Szóbeli interjú: szeptember 26-án, 12 órától

 

 Jelentkezési határidő: szeptember 15-én, 15 óra.


 

A jelentkezési dossziénak tartalmaznia kell:

 

  • ·         Típuskérés, a 611/2008-as  Kormány határozat 3 –as szamú melléklete szerint (gyergyoszentmiklos.ro/űrlapok – Fişă de înscriere la concurs)
  • ·          a személyazonosságot igazoló irat másolata
  • ·          tanulmányokat, szakvégzettségeket igazoló diplomák, igazolások másolata
  • ·         munkakönyv másolata vagy az összrégiséget, illetve a végzettségnek megfelelő régiséget igazoló iratok másolata
  • ·         erkölcsi bizonyítvány
  • ·         önéletrajz
  • ·         munkaképességet bizonyító családorvosi igazolás
  • ·         nyilatkozat vagy igazolás arról, hogy nem végzett politikai rendőrségi tevékenységet

 

 A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

Beiratkozási dossziékat a Polgármesteri Hivatal székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított 20 napon belül, azaz a fent jegyzett szeptember 15-i határidővel.

A versenyvizsgára megállapított könyvészetet az intézmény székhelyén és awww.gyergyoszentmiklos.ro honlapon függesztik ki. Bővebb felvilágosítást a Humán-Erőforrás részlegen kaphatnak az érdeklődők, telefon 0266-364494 / 1224-es belső mellék.

 

KÖNYVÉSZET -  helyi rendőr – III. osztályú főfokozat, a diszpécser és területi felügyeleti irodába

1.      Constituţia României, republicată în 2003;

2.      Legea nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale

3.      Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

4.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.      Hotărârea nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionarea Poliţiei Locale;

6.      Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7.      Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8.      10. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

 

KÖNYVÉSZET– helyi rendőr- III. osztályú asszistensi fokozat, a közrend-felügyeleti irodába

1.      Constituţia României, republicată în 2003;

2.      Legea nr. 155/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Locale

3.      Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

4.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata;

5.       Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public ;

 

6.      Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

7.      Legea 61/ 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare (actualizată);

8.      Legea 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor