2020. január 21., kedd - Ágnes
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow Álláshirdetés - Figura Stúdió Színház menedzseri tisztség
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Álláshirdetés - Figura Stúdió Színház menedzseri tisztség Nyomtatás E-mail
2015. december 08. kedd 15:39
  Kapcsolódó dokumentumok:
PDF

Közlemény: Végeredmény - 28.01.2016
Közlemény - 21.01.2016

HARGITA MEGYE

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Iktató szám 15616/2015. december  8.

 

GYERGYÓSZENTMIKLÓS

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát hirdet a gyergyószentmiklósi ,,Figura Stúdió Színház” menedzseri tisztségének betöltésére

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Képviselőtestületének a 211/2015-es határozata, valamint a 189/2008-as sürgősségi kormányrendelet értelmében Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala versenyvizsgát hirdet a gyergyószentmiklósi ,,Figura Stúdió Színház”  menedzseri tisztségének betöltésére:

Részvételi feltételek:

a)      román állampolgárság vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;

b)      egyetemi végzettség záróvizsgával (/manageri/ kulturális/történelmi);

c)      minimum 3 éves szakmai tapasztalat, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben;

d)     menedzseri felkészültség diplomával vagy régiséggel igazolva; 

e)      teljes cselekvőképesség

f)       nem tölt be vezetői tisztséget közintézményben Románia területén.

g)      nem érte el a törvény álltal biztositott nyugdijas korhatárt

 

A jelentkezési ügycsomó részeként benyújtandó okiratok, igazolások:

  1. részvételi kérelem (típusnyomtatvány);
  2. személyi igazolvány másolata;
  3. európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004. sz. kormányhatározat szerint);
  4. az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
  5. munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról;
  6. erkölcsi bizonyítvány;munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos;
  7. az intézmény 3 éves vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések írott és elektronikus formában, (román nyelven);
  8. nyilatkozat amelyben a pályázó nyilatkozza, hogy nem tölt be vezetői állást más intézménynél.

A pályázatok beérkezésének határideje 2016. január 6.

A pályázat elbírálásának ideje, 2016. január 6 és 2016. január 20  között.

A szadolgozat megvédése 2016. január 26.

             

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait  a gyergyószentmiklósi ,,Figura Stúdió Színház”  tevékenységével, fejlődésével kapcsolatban a 2016–2019 közötti időszakban.

A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és elvárásokat tartalmazó dokumentációt Gyergyószentmiklós Helyi Tanácsa 211/2015-ös határozatával fogadta el. A határozat elérhető  a polgármesteri hivatal honlapján (www.gheorgheni.ro).
Ezeket a dokumentumokat kérésre a pályázók rendelkezésére bocsátjuk nyomtatva vagy elektronikusan.

Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők, vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék.

 

KÖNYVÉSZET:

 

1.      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi  completările ulterioare;

2.      Hotărârea nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură.

3.      Ordonața Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările şi  completările ulterioare;

4.      Ordonanță de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune  de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,cu modificările şi  completările ulterioare

5.      Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

7.      Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8.      Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

9.      Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10.  Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

11.  O.M.F.P. nr.1423/30.10.2012 privind modificarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

A 15616/2015-ös számú közlemény letöltése (.PDF)
A 211/2015-ös tanácshatározat letöltése (.PDF)