2018. november 14., szerda - Aliz
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Helyi hírek
Allashirdetes - szakfelugyeloi aszisztens allas - Zoldovezetek Szakosztaly
2018. március 19. hétfő 08:38

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita,   P.-ţa Libertăţii nr.27, organizează concurs în baza HG. 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie  vacantede inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea şi controlul  spaţiilor verzi.

I.CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcţia publică de execuţie, de inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea şi controlul  spaţiilor verzi:

Condiţii specifice:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: în domeniul  ştiinţe inginereşti.

vechime minimă în specialitatea studiilor minim an.

Cele două probe ale concursului se vor susţine la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 18 aprilie 2018 orele 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei in termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 07.04.2018.

Relaţii suplimentare la telefon 0366-139914.

Vissza nem teritendo tamogatasok - 2018
2018. március 12. hétfő 07:41

pályázati útmutató kérhető emailben is a   Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.  címen.

 

01_palyazati felhivas_2018.pdf

Palyazati utmutato - Vissza nem teritendo tamogatasok - 2018_1.pdf

Palyazati utmutato - Vissza nem teritendo tamogatasok - 2018_1.doc

HCL-049-2018-Ghid finantare neramb-culte.pdf

Allashirdetes - Varosmenedzser
2018. február 09. péntek 10:17

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

 VÁROSMENEDZSER ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE


A N U N Ţ

 Primăria Municipiului Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei în regim contractual de administrator public pe perioadă determinată:

 Condiţii generale şi specifice:

 Poate ocupa funcţia de administrator public orice persoană care:

 -         Are cetăţenia română şi domiciliul în România;

-         Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-         Are capacitate deplină de exerciţiu,

-   Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

-         Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-         Nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

-         Este absolvent de studii superioare de lungă durată,

-         Deţine studii  în domeniul managementului,

-         Are o vechime în specialitatea studiilor absolvite - minim 3 ani;

-         Are experienţă în management  sau  funcţie de conducere – minim 5 ani;

-          Are cunoştinţe de operare pe calculator;

-   Are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare de analiza şi sinteza, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi spirit de iniţiativa, etc.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

1.      - 05 martie 2018 ora 10:00 proba scrisă,

2.      - 07 martie 2018 ora 10:00 proba interviu şi prezentarea proiectului de     management

Proiectul de management va conţine în principal expunerea de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităţilor de realizarea a obiectivelor şi asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experienţe ce se preconizează a se utiliza, analize asupra condiţiilor de dezvoltare economico - socială, propuneri de îmbunătăţire şi utilizare a tuturor factorilor implicaţi în transformarea, modernizarea şi dezvoltarea urbanistică. Proiectul de management se depune pe suport de hârtie şi pe suport magnetic.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relaţii suplimentare la telefon 0366-139914.

Allashirdetes - Referens
2018. január 31. szerda 14:24

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

        REFERENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

ANUNŢ

                            MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată  a unei funcţii de natură contractuală, vacantă, de referent M/Ila Compartimentul buget, finanţări, plăţi, execuţie bugetară, urmărire, raportări din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de execuţie de referent M/IA:

1.     Studii medii cu diplomă de bacalaureat;

2.     Vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 9 ani

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

          - 22 februarie 2018, ora 10:00 proba scrisă, 

26 februarie 2018, ora 10:00 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs  pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a,la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relaţii suplimentare la telefon 0366-139914.


Allashirdetes - Palyazatok kivitelezese es ellenorzese
2018. január 17. szerda 07:51

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

        SZAKFELÜGYELŐ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE A

       PÁLYÁZATOK KIVITELEZÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE SZAKOSZTÁLY  KERETÉBEN

 

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ţa Libertăţii nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie,  vacante, de inspector grad profesional principal la Compartimentul implementare şi monitorizare proiecte;

 

 I.CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcţia publică de execuţie, de inspector, grad profesional principal, la Compartimentul implementare şi monitorizare proiecte;

 Condiţii specifice:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: în domeniul  ştiinţe inginereşti.

vechime minimă în specialitatea studiilor minim ani;

Cele două probe ale concursului se vor susţine la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:


Proba scrisă – 19 februarie  2018 orele 10:00

Proba interviu – 21 februarie 2018 orele 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei in termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial.

Relaţii suplimentare la telefon 0366-139914.

Vissza nem teritendo tamogatasok - 2017
2018. január 10. szerda 12:31
Az alábbi link-re kattintva elérhető a 2017-es évi vissza nem térítendő támogatások összesítése.
"Mi egyutt" projekt
2017. november 08. szerda 13:492017. augusztus 25 – 26. között valósult meg Somorja város és partnerei részvételével a Mi együtt elnevezésű projekt, mely az EU Európa a polgárokért program Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel alprogramjában a Testvérváros-program intézkedés keretében lett megtámogatva.

A projekt 213 polgár találkozását tette lehetővé, melyek közül 30 állampolgár a szlovákiai Somorja képviseletében, 50 állampolgár a romániai Gyergyószentmiklós képviseletében, 60 állampolgár a magyarországi Mosonmagyaróvár képviseletében, 25 állampolgár a csehországi Uherský Brod képviseletében, 8 fő a somorjai Fórum Intézet képviseletében és 15 állampolgár a szerbiai Topolya város képviseletében vett részt.

A projektum célja a 100 éves Európában együtt eltöltött múltra visszatekintve (1917-2017) a jövő-ben várható együttműködés lehetőségek feltárása az egyes partnerek között. Az egyes tevékenységek a következő célok elérését tűzték maguk elé: euroszkepticizmus leküzdése, szolidaritás a krízis időszakában, az emigrációs problémák megvitatása, és az Európai Közösség jövője.

 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek:

Fő partner: Somorja város

További partnervárosok, partnerszervezetek:

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

Gyergyószentmiklós városa, Románia

Hainburg városa, Ausztria

Mosonmagyaróvár város önkormányzata, Magyarország

Uherský Brod városa, Csehország

Topolya városa, Szerbia

 

A projekt aktivitásai:

EU információs stand (2017.8.25—26.) – célja a lakosság EU-ról, annak politikájáról való informálása, eszmecsere. A stand a Pomlé Fesztiválon lett felállítva, ahol a lehetséges legnagyobb számú célcsoport látogathatta.

Európa jövőképe az moderált beszélgetés, melyre augusztus 25-én került sor a Somorjára érkező partnerek delegációi között.

Az Önkormányzatok helyzete a krízisben, és az egyes intézkedések melyeket bevezettek a krízis hatására elnevezésű nemzetközi konferencia, melyre augusztus 26-án került sor a Fórum Intézet székházában. A három nyelven folyó konferencián minden partnerszervezet előadást tartott a témában, a vita folyamán pedig megbeszélték a tapasztalataikat.

A régió történelme és jövője (augusztus 26-án a delegáció ifjú résztvevői közös rendezvényen vettek részt, mely során Bauer Edit helyi volt Európai Parlament képviselő sietségével megismerkedtek az EU kialakulásának történelmével, majd csoportokban dolgozva elképzelték az EU további fejlődési lehetőségeit.

A Pomlé Fesztivál kulturális rendezvényeinek megtekintésével zárult a kétnapos találkozó. A pályázatnak köszönhetően a Pomlé Fesztivál vendégül láthatta a szerbiai és magyarországi partnerek kulturális együtteseit.

A projekt kétségkívüli eredménye, hogy a partnerek között a kapcsolat elmélyült és új kihívásokat is hozott. A két, intenzív beszélgetésekkel és tervezéssel eltöltött közös nap új projektötleteket hozott, melyek a jövőben megvalósításra várnak.

 

Allashirdetes - Egeszsegugyi fo aszistens
2017. október 30. hétfő 11:06

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

EGÉSZSÉGŰGYI  FŐ ASZISZTENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

meghatározott időre, az Egészségügyi Aszisztens szakosztály keretén belül

 

Jelentkezesi feltételek:

l. Szakmai végzettség:

- egészségügyi végzettség, egészségügyi posztlíceális végzettség vagy ezzel egyenértékű végzettség        

- OAMR tagsági igazolás

2. Szakmai tapasztalat: minimum 5 év                                               

A Versenyvizsga időponjta:

              1. Írásbeli: 2017  november 14-én, 10 órától;

              2. Szóbeli: 2017  november 16-án , 10 órától;

 

Helyszín:  Polgármesteri Hivatal székhelye (Szabadság tér 27.)

A jelentkezési dossziék leadása:

    - Az álláshirdetésnek a Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számított 5 munkanapon belül, azaz 2017 november 3-ig adhatják le a jelentkezők a Polgármesteri Hivatal székhelyén található Humán Erőforrás és Bérelszámolási irodán.

Bővebb felvilágosítást a 0366-139914-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Álláshírdetés- Kataszter
2017. augusztus 10. csütörtök 20:57

KÖZLEMÉNY

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város ( Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 27. Szám) a 188/1999 Tanácsi Határozat értelmében versenyvizsgát hirdet a Hivatal Földtörvény végrehajtó és  mezőgazdasági kataszteri osztályára, szakfelügyelői állásra (határozatlan időre felvett közalkalmazott).

 

A szakfelügyelői (közalkalmazott, II.osztályú besorolás, vezető szakmai fokozat) versenyvizsgán való RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

- diplomával igazolt rövid távú felsőfokú végzettség

- minimum 5 éves munkatapasztalat

 

 

A verseny a következő program szerint kerül megrendezésre a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál:

- 2017 szeptember 11, 10:00 óra, írásbeli teszt,

- 2017 szeptember 13, 10:00 óra interjú.

 

Az alkalmazáshoz szükséges íratokat a Hivatal Humán Erőforrás irodájánál kell letenni a Hivatalos Közlönyben közzétett hírdetéstől számított 20 napon belül.

További információ szerezhető az intézménynél a Humán Erőforrás osztályon hétfőtől csütörtökig 08:00- 15:00 és pénteken 08:00- 13:00 órák között, vagy telefonon 0366-131944, illetve a www.gheorgheni.ro honlapon.

Álláshírdetés- Urbanisztika
2017. augusztus 07. hétfő 12:01

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város 

(Gyergyószentmiklós, Szabadságtér 27. Szám) a 188/1999 Tanácsi Határozat értelmében versenyvizsgát a Hivatal Urbanisztikai, területrendezési és építésfelügyeleti osztályára, szakfelügyelői állásra (határozatlan időre)

 

A versenyvizsgán való RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

- oklevéllel igazolt egyetemi alapképzés, vagy főiskolai képzés,mesteri diplomával mérnöki tudományok területén.

- a pozíció teljesítéséhez szükséges szolgálati idő:egy év a szakterületen.

 

A verseny két szakaszban zajlik a Polgármesteri Hivatal  székhelyén:

Írásbeli teszt –2017. szeptember 11., 10:00óra

Interjú –2017. szeptember 13., 10:00 óra

Az alkalmazáshoz szükséges íratokat a önkormányzat humán erőforrás irodájánál kell letenni a Hivatalos Közlönyben közzétett hírdetéstől számított 20 napon belül.

További információ szerezhető az intézménynél a humán erőforrás osztályon hétfőtől csütörtökig 08:00- 15:00 és pénteken 08:00- 13:00 órák között, vagy telefonon 0366-131944, illetve a www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon.

 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 31 - 60 / 1814