2019. március 25., hétfő - Irén, Irisz
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Helyi hírek
Allashirdetes - Adminiszitrator - Vitalissima Kft
2018. szeptember 05. szerda 05:52

HÍRDETÉS

  

     Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet  a Vitalissima Kft. adminisztrátori állásának betöltésére, meghatározott időre (4 év).

Részvételi feltételek:

 • hosszú távú  felsőfokú végzettség záróvizsgával
 • közintézményben vagy kereskedelmi társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat

Versenynaptár:

 • 2018 szeptember 28, 10:00 óra- írásbeli vizsga
 • 2018 szeptember 30, 10:00 óra- szóbeli vizsga

  Az iratcsomó benyújtásának határideje: 2018 szeptember 24

 

     Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri hivatal Humán erőforrás irodájában (Szabadság tér 27. sz., 27-es iroda) vagy a 0366–139906 - os telefonszámon igényelhetnek.

Az teljes dokumentumot elérheti ide kattintva.

Allashirdetes - Szakfelugyelo - Turisztika Szakosztaly
2018. augusztus 06. hétfő 06:51

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

 

        SZAKFELÜGYELŐ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE  A TURISZTIKA SZAKOSZTÁLYRA


ANUNȚ

MUNICIPIUL GHEORGHENI

       

 Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

 inspector de specialitate S/II  la Compartimentul Turism și Imagine din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni

 

Condiții specifice de participare la concurs:

l  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea turism, geografie sau geografia turismului;

l  vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 1 an;

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

         - 29 august 2018 ora 10:00 proba scrisă, 

- 31 august 2018 ora 10:00 proba interviu.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Relații suplimentare la telefon 0366-139906.

Allashirdetes - Referens - Penzugyi Osztaly
2018. július 27. péntek 05:44


Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

 

        REFERENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE  A PÉNZÜGYI OSZTÁLYRA
ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs în baza legii 188/1999, pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcție publică.

Denumirea postului: referent, grad profesional superior la Compartimentului executare silită

Condiții specifice de participare la concurs:

-           studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-           vechime minimă în specialitatea studiilor minimum ani;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 28 august 2018 orele 10:00.

Proba interviu – 30 august 2018 orele 10:00.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Bibliografie concurs referent Comp.executare silită - 2018

Relații suplimentare la telefon 0366-139906. 

Elektromos hulladekgyujtesi akcio
2018. július 18. szerda 05:05

Elektromos hulladékgyûjtési akció

Hozza el elektromos hulladékát 2018, július 28-án 10.00 és 17.00 óra között a Gyergyószentmiklósi Mûvelődési Központ  előtti gyûjtopontra vagy vegye igénybe a település területén közlekedő gyûjtőautó szolgáltatását.

Tel: 0800 444 800, 0741 233 257

A teljes dokumentumot elérheti ide kattintva.

A Phaedra és A tavasz ébredése is díjat nyert a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján
2018. július 03. kedd 11:05


Véget ért a Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Fesztiválja, a június 30-ai díjátadó gálán a Figura Stúdió Színház Phaedra és A tavasz ébredése címû előadásait is díjazták.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb látványért járó díját a Figura Stúdió Színház kapta Albu István rendezésében a Phaedra címû előadásért.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb színpadi zenéért járó díját Bocsárdi Magornak ítélte zsûri a Phaedra címû előadás zenéjéért.
A Diákzsûri díjazta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Kar Magyar Színházi Intézete és a Figura Stúdió koprodukcióját, Keresztes Attila rendezsésében A tavasz ébredése címû előadást. A produkció a Legjobb Hallgatói Előadásért és a kiemelkedő színészi jelenlétért járó oklevelet nyerte el.
A Phaedra és A tavasz ébredése is díjat nyert a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján
2018. július 03. kedd 11:05


Véget ért a Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Fesztiválja, a június 30-ai díjátadó gálán a Figura Stúdió Színház Phaedra és A tavasz ébredése címû előadásait is díjazták.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb látványért járó díját a Figura Stúdió Színház kapta Albu István rendezésében a Phaedra címû előadásért.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb színpadi zenéért járó díját Bocsárdi Magornak ítélte zsûri a Phaedra címû előadás zenéjéért.
A Diákzsûri díjazta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Kar Magyar Színházi Intézete és a Figura Stúdió koprodukcióját, Keresztes Attila rendezsésében A tavasz ébredése címû előadást. A produkció a Legjobb Hallgatói Előadásért és a kiemelkedő színészi jelenlétért járó oklevelet nyerte el.
Allashirdetesek - hoszolgaltato kozpont
2018. június 25. hétfő 10:44

HELYI HŐSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERGYÓSZENTMIKLÓS

székhely Gyergyószentmiklós, Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet, Hargita megye

 

a Munka Törvénykönyve alapján, szervezi a versenyvizsgát az üresedett,  korlátlan időtartamú, szerződéses végrehajtási funkciók betöltésére:

- szakképzett / szakképzetlen munkás – 4 hely, teljes munkaidőben

 

1. A verseny  probái: írásbeli teszt, interjú / gyakorlati teszt:

2. A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

a) az HHK- hoz intézet kérés a felajánlott helyekre kiírt vizsgán való részvételre;

b) önéletrajz;

c) személyazonossági igazolvány másolata

d) iskolázottságot, szakképesítést igazoló iratok;

e) erkölcsi bizonyítvány

f) a megfelelő egészségügyi állapotot igazoló orvosi igazolás- legtöbb 6 hónappal a verseny előtt kiadott.

 

3. A versenynaptár:

a) A beíratkozási dokumentáció benyújtásának határideje és helye: 2018.07.16, 15.00, HHK Gyergyószentmiklós Szabadság tér, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye

 

b) Az írásbeli vizsga megszervezésének időpontja és helye: 2018.07.17.:

- 10.00 óra, A HHK Temető utca-i székhelye, Temető utca 10 szám;

 

c) Az interjú/ gyakorlati teszt időpontja, helye:

- 2018.07.17, 12.00 óra - A HHK Temető utca-i székhelye, Temető utca 10 szám;

 

d) A végeredmények kifüggesztése: A végeredmény 2018. 07.18-án, 15.00 órakor jelenik meg, a HHK Gyergyószentmiklós ügyfélfogadójában. Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet.

 

Bővebb információk - Erős János, tel: 0725 659 187.

 

KÖNYVÉSZET

1.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

2.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3.     Gyakorlati vizsga, amely a szerelő sajátos feladatait tartalmazza.

 

 

Erös János

Ügyvezető-igazgató


Letölthető könyvészet:

Modul APV

Modul Schmidt

Modul Sondex 170_170

Modul Sondex 230_200

                        

Álláshirdetes- VSK manager
2018. június 22. péntek 05:33

A N U N Ț

Municipiul Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Manager al Clubului Sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, din P-ța Libertății nr.27, în perioada

13-15 iulie 2018 și constă în susținerea a două probe:

-      13 iulie 2018  - proba scrisă (din bibliografia propusă);

-      15 iulie 2018 - proba interviu

Condiții generale de participare la concurs:

   Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de mai sus persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română si domiciliul stabil in Romania;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

a)      studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, managment, administrativ și drept, educație fizică și sport;

b)      vechime de minim 5 ani;

Dosarul de înscriere la concurs vor cuprinde următoarele acte:

   a) cerere de înscriere la concurs

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

   c) copia actului de studii necesar ocupării postului,

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

   g) curriculum vitae; 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, dar nu mai târziu de 04 iulie 2018ora 15:00 la Compartimentul resurse umane și salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relații suplimentare  la telefon 0366-139906

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

stabilită pentru organizarea și desfășurarea concursului de management pentru ocuparea postului de manager al Clubului sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

 

1.      Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

4.      Legea nr.69/2000 educației fizice și sportului;

5.      Hotărâre nr. 884/2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Legyen tiszta és virágos
2018. június 20. szerda 08:39

2018-ban is útjára indul a Legyen tiszta és virágos környezetszépítő verseny. A verseny célja, hogy minél több városlakó udvara, kertje, terasza, tömbházak előkertjei, intézmények kertjei, teraszai kivirágozzanak, megszépüljenek. 
A versenyre összesen nyolc kategóriában lehet nevezni:

 • Virágos kert, udvar
 • Virágos utca/utcarész
 • Virágos tömbháznegyedi udvar/előkert
 • Virágos lépcsőház
 • Virágos terasz/erkély
 • Virágos intézmény
 • Virágos vendéglátóegység
 • Virágos vállat/cég
A versenyre június 30-ig lehet jelentkezni a letölthető dokumentum eljuttatásával vagy az önkormányzat ügyfélfogadójában átvehető nevezési ívek alapján. 
A verseny 2018. augusztus 31-én zárul.

Szépítsük, virágoztassuk ki városunk! 

A jelentkezési ív az alábbi linkre kattintva tölthető le:

http://www.gyergyoszentmiklos.ro/hu/dokumentumtar/maganszemelyeknek/legyen-tiszta-es-viragos-jelentkezesi-iv/download.html
Arverezes- fahazak berbeadasa
2018. június 04. hétfő 09:20


Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt árverést szervez 3 darab kis faház bérbeadására.

              Várjuk olyan kereskedők jelentkezését, akik biztosítani tudják a következő termékcsoportok árusítását: kézmûves termékek, fagylalt, előre csomagolt édességek, lángos, pop corn, főtt kukorica, stb.

              Jogi és engedélyezett fizikai személyek átvehetik a licithez szükséges anyagot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában a Szabadság tér 27. szám alatt, 2018. június 18-ig, munkanapokon 9, 00 és 15, 00 óra között.

              A dokumentáció leadási határideje 2018.06.18- 15, 00 óra.

              A licitre június 19-én, 11,00 órakor kerül sor.

          Bővebb felvilágosítás és tájékoztatást a részvételi feltételekről a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában kapható.

 

                 

                                                                        Gyergyószentmiklósi Önkormányzata

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 31 - 60 / 1834