2019. január 16., szerda - Gusztáv
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Helyi hírek
Allashirdetes - szakmunkas
2018. április 27. péntek 07:57

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

VERSENYVIZSGÁT HIRDET SZAKMUNKÁS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE MEGHATÁROZOTT IDŐRE A GYILKOS-TÓ TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE 

 

ANUNȚ

 MUNICIPIUL GHEORGHENI  

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractualetemporar vacante pe perioadă determinată, în cadrul Compartimentului administrarea Lacu Roșu: 

post de muncitor calificat - grad II

        Condiții specifice:

          - studii medii

          - vechime în muncă 3 ani 

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă    –  16 mai  2018 ora 10:00

Proba orală     –  18 mai  2018 ora 10:00 

 

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 5 zilede la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea III-a.

 

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Allashirdetesek 2 - hoszolgaltato kozpont
2018. április 24. kedd 14:09

HELYI KÖZTÁVFÛTÉS GYERGYÓSZENTMIKLÓS

székhely Gyergyószentmiklós, Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet, Hargita megye

 

a Munka Törvénykönyve alapján, szervezi a versenyvizsgát az üresedett,  korlátlan időtartamú, szerződéses végrehajtási funkciók betöltésére:

- ügyfélinformációs tiszt - 1 teljes munkaidő;

- vagyonkezelő – 1 teljes munkaidő;

- vízvezeték-szerelő - 4 teljes munkaidős munkahely

1. A verseny  probái: írásbeli teszt, interjú / gyakorlati teszt:

2. Különös feltételek:

a) az ügyfélinformációs tisztre vonatkozóan:

i. Közép fokú tanulmányok;

ii. PC ismeretek: word, excel, adatbáziskezelés;

iii. Román írásos és beszélt nyelv - haladó szint;

iv. Magyar - beszélt - középszint.

b) a vagyonkezelőt illetően

i. Közép fokú tanulmányok;

ii. A fa minőségének ismerete;

iii. Az erdészeti tanulmányok előnyt jelentenek;

iv. Román írásos és beszélt nyelv - haladó szint;

v. magyar - beszélt - középszintû.

c) a vízvezeték-szerelő számára

i. a szerelői munkában képesítés;

ii. A területen szerzett tapasztalatok előnyt jelentenek;

iii. Román írásos és beszélt nyelv - középszint;

iv. Magyar - beszélt - középszint.

 

3. A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

a) az HKT Gyergyószentmiklóshoz intézet kérés a felajánlott helyekre kiírt vézsgán való részvételre;

b. önéletrajz;

c) a személyazonosító okmány vagy más, a személyazonosságra vonatkozó okmány másolata, a törvénynek megfelelően;

d) a tanulmányi szintet igazoló iratok és a specializáció egyéb bizonyítékai;

e) a bûnügyi nyilvántartás vagy a saját felelősségére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy nincs bûnügyi nyilvántartása annak érdekében, hogy összeegyeztethetetlen legyen a munkájával.

f) a megfelelő egészségügyi állapotot igazoló orvosi igazolás, amelyet a jelentkező háziorvosának vagy az illetékes egészségügyi ellátó egységeknek legalább 6 hónappal a verseny előtt kiadott.

 

4. A versenynaptár:

a) A beíratkozási dokumentáció benyújtásának dátuma, időpontja és helye: 2018.05.11, 12.00HKT Gyergyószentmiklós Szabadság tér, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye

b) Az írásbeli vizsga megszervezésének időpontja, ideje és helye: 2018.05.14: -

- 10.00 óra, az ügyfélinformációs tisztre vonatkozóan és vagyonkezelő, DÁN Hőerőmûnél,  Temető utca, 10 szám,  Hargita megye;

- 12.00 a vízvezeték-szerelő számára a DÁN Hőerőmûnél,  Temető utca, 10 szám,  Hargita megye;

 

c) Az interjú/ gyakorlati teszt időpontja, helye: az alábbiak szerint:

2018.05.16, 11.00 - az ügyfélinformációs tisztre a HKT Gyergyószentmiklós- Közkapcsolati Irodában. Szabadság tét, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye;

ii.2018.05.16, 13.00 – a vagyonkezelő, HKT Gyergyószentmiklós Közkapcsolati Irodában. Szabadság tét, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye;

iii.2018.05.16, 09.00 - a vízvezeték-szerelő számára. Bucsin negyedi Hőközpont

 

d) A végeredmények megjelenítése: A végeredmény 2018. 05.18, 15.00 órakor jelenik meg, a HKT Gyergyószentmiklós, Közszolgálati Hivatalban. Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet, Hargita megye.

KAPCSOLTTARTÓ SZEMÉLY A KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓKHOZ - Erős János, telefonszám: 0725 659 187.

 

KÖNYVÉSZET

 

1. ÜGYFÉLINFORMÁCIÓS TISZT:

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    ORDIN nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

4.    HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;

5.    HG 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

6.    Ordinul 343/2013 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică;

7.    Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică.

8.       Gyakorlati teszt ami fogyasztói panaszokra adott válaszok megfogalmazásából áll  román nyelven.

 

2. VAGYONKEZELŐ

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    Legea 82/1991 a contabilității, strict partea privind gestiunea;

4.    Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor.

5.    Ordinul 2861/2009 privind Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

6.    Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, strict partea privind gestiunea.

 

3. VÍZVEZETÉK-SZERELŐ

1.    Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică;

2.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

4.        Gyakorlati vizsga, amely a szerelő sajátos feladatait tartalmazza.

 

 Rippel Ana Eliza - jogász Erös János - Ügyvezetőigazgató

Allashirdetes - szakfelugyeloi aszisztens allas - Adohivatal
2018. április 17. kedd 10:02

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

SZAKFELÜGYELŐI ASZISZTENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE


ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății,nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de inspector, grad profesional asistent la Compartimentul contencios ITL - verificări și inspecții fiscale.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, deinspector, grad profesional asistent la Compartimentul contencios ITL - verificări și inspecții fiscale:

 

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor minimum1 an;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 16 mai 2018 orele 10:00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Allashirdetesek - hoszolgaltato kozpont
2018. március 26. hétfő 10:16

HELYI HŐSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERGYÓSZENTMIKLÓS

székhely: Gyergyószentmiklós, Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet, Hargita megye

 

a Munka Törvénykönyve alapján, szervezi a versenyvizsgát az üresedett,  korlátlan időtartamú, szerződéses végrehajtási funkciók betöltésére:

 

- ügyfélinformációs tiszt - teljes munkaidő;

- vagyonkezelő - teljes munkaidő;

- vízvezeték-szerelő - 5 teljes munkaidős munkahely

 

1. A verseny  probái: írásbeli teszt, interjú / gyakorlati teszt:

 

2. Különös feltételek:

a) az ügyfélinformációs tisztre vonatkozóan:

i. Közép fokú tanulmányok;

ii. PC ismeretek: word, excel, adatbáziskezelés;

iii. Román írásos és beszélt nyelv - haladó szint;

iv. Magyar - beszélt - középszint.

b) a vagyonkezelőt illetően

i. Közép fokú tanulmányok;

ii. A fa minőségének ismerete;

iii. Az erdészeti tanulmányok előnyt jelentenek;

iv. Román írásos és beszélt nyelv - haladó szint;

v. magyar - beszélt - középszintû.

c) a vízvezeték-szerelő számára

i. a szerelői munkában képesítés;

ii. A területen szerzett tapasztalatok előnyt jelentenek;

iii. Román írásos és beszélt nyelv - középszint;

iv. Magyar - beszélt - középszint.

 

3. A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

a) a Hőszolgáltató Központhoz intézet kérés a felajánlott helyekre kiírt vizsgán való részvételre;

b. önéletrajz;

c) a személyazonosító okmány vagy más, a személyazonosságra vonatkozó okmány másolata, a törvénynek megfelelően;

d) a tanulmányi szintet igazoló iratok és a specializáció egyéb bizonyítékai;

e) a bûnügyi nyilvántartás vagy a saját felelősségére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy nincs bûnügyi nyilvántartása annak érdekében, hogy összeegyeztethetetlen legyen a munkájával.

f) a megfelelő egészségügyi állapotot igazoló orvosi igazolás, amelyet a jelentkező háziorvosának vagy az illetékes egészségügyi ellátó egységeknek legalább 6 hónappal a verseny előtt kiadott.

 

4. A versenynaptár:

a) A beíratkozási dokumentáció benyújtásának dátuma, időpontja és helye: 2018.04.16, 12.00, Hőszolgáltató Központ, Gyergyószentmiklós Szabadság tér, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye

b) Az írásbeli vizsga megszervezésének időpontja, ideje és helye: 2018.04.18 .: -

- 10.00 óra, az ügyfélinformációs tisztre vonatkozóan és vagyonkezelő. Helyszín: Temető utca, 10 szám,  Hargita megye;

- 12.00 a vízvezeték-szerelő számára. Helyszín: Temető utca, 10 szám,  Hargita megye;

c) Az interjú/ gyakorlati teszt időpontja, helye: az alábbiak szerint:

20.04.2018, 11.00 - az ügyfélinformációs tisztre a Hőszolgáltató Központ- Ügyfélfogadó Irodában. Szabadság tét, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye;

ii. 20.04.2018, 13.00 – a vagyonkezelő, Hőszolgáltató Központ- Ügyfélfogadó Irodában. Szabadság tét, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye;

iii. 20.04.2018, 09.00 - a vízvezeték-szerelő számára. Bucsin negyedi Hőközpont

d) A végeredmények megjelenítése: A végeredményt 2018. április 23-án, 15.00 órakor függesztik ki a Hőszolgáltató Központ Ügyfélszolgálati Irodájában. Cím: Gyergyószentmiklós,  Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet, Hargita megye és a www.gheorgheni.roweboldalon.

KAPCSOLTTARTÓ SZEMÉLY A KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓKHOZ - Erős János, telefonszám: 0725 659 187.

 

KÖNYVÉSZET

 

1. ÜGYFÉLINFORMÁCIÓS TISZT:

1. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2. Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3. ORDIN nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

4. HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;

5. HG 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

6. Ordinul 343/2013 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică;

7. Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică.

8. Gyakorlati teszt ami fogyasztói panaszokra adott válaszok megfogalmazásából áll  román nyelven.

 2. VAGYONKEZELŐ

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    Legea 82/1991 a contabilității, strict partea privind gestiunea;

4.    Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor.

3. VÍZVEZETÉK-SZERELŐ

1.   Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică;

2.   Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3.   Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

4.   Gyakorlati vizsga, amely a szerelő sajátos feladatait tartalmazza.

 

 

Letölthető dokumentumok:  modulok

Allashirdetes - referens allas - Konyveloseg Szakosztaly
2018. április 12. csütörtök 10:39

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

REFERENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE


ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de referent, grad profesional superior, la Compartimentul de contabilitate.

 

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior, la Compartimentul de contabilitate:

Condiții specifice:

-          studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-          vechime: 9 ani;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 14 mai 2018 orele 10:00

Proba interviu  - 16 mai 2018 orele 10:00

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Allashirdetes - szakfelugyeloi aszisztens allas - Zoldovezetek Szakosztaly
2018. március 19. hétfő 08:38

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita,   P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs în baza HG. 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție  vacantede inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul  spațiilor verzi.

I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul  spațiilor verzi:

Condiții specifice:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul  științe inginerești.

vechime minimă în specialitatea studiilor minim an.

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 18 aprilie 2018 orele 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 07.04.2018.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Vissza nem teritendo tamogatasok - 2018
2018. március 12. hétfő 07:41

pályázati útmutató kérhető emailben is a   Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.  címen.

 

01_palyazati felhivas_2018.pdf

Palyazati utmutato - Vissza nem teritendo tamogatasok - 2018_1.pdf

Palyazati utmutato - Vissza nem teritendo tamogatasok - 2018_1.doc

HCL-049-2018-Ghid finantare neramb-culte.pdf

Allashirdetes - Varosmenedzser
2018. február 09. péntek 10:17

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

 VÁROSMENEDZSER ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE


A N U N Ț

 Primăria Municipiului Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea funcției în regim contractual de administrator public pe perioadă determinată:

 Condiții generale și specifice:

 Poate ocupa funcția de administrator public orice persoană care:

 -         Are cetățenia română și domiciliul în România;

-         Cunoaște limba română, scris și vorbit;

-         Are capacitate deplină de exercițiu,

-   Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiției de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției de administrator public, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,

-         Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-         Nu a desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

-         Este absolvent de studii superioare de lungă durată,

-         Deține studii  în domeniul managementului,

-         Are o vechime în specialitatea studiilor absolvite - minim 3 ani;

-         Are experiență în management  sau  funcție de conducere – minim 5 ani;

-          Are cunoștințe de operare pe calculator;

-   Are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare de analiza și sinteza, planificare și acțiune strategică, control și depistare a deficiențelor, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și spirit de inițiativa, etc.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

1.      - 05 martie 2018 ora 10:00 proba scrisă,

2.      - 07 martie 2018 ora 10:00 proba interviu și prezentarea proiectului de     management

Proiectul de management va conține în principal expunerea de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităților de realizarea a obiectivelor și asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experiențe ce se preconizează a se utiliza, analize asupra condițiilor de dezvoltare economico - socială, propuneri de îmbunătățire și utilizare a tuturor factorilor implicați în transformarea, modernizarea și dezvoltarea urbanistică. Proiectul de management se depune pe suport de hârtie și pe suport magnetic.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Allashirdetes - Referens
2018. január 31. szerda 14:24

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

        REFERENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

ANUNȚ

                            MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată  a unei funcții de natură contractuală, vacantă, de referent M/Ila Compartimentul buget, finanțări, plăți, execuție bugetară, urmărire, raportări din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni

 

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției de execuție de referent M/IA:

1.     Studii medii cu diplomă de bacalaureat;

2.     Vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

          - 22 februarie 2018, ora 10:00 proba scrisă, 

26 februarie 2018, ora 10:00 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs  pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a,la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.


Allashirdetes - Palyazatok kivitelezese es ellenorzese
2018. január 17. szerda 07:51

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

        SZAKFELÜGYELŐ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE A

       PÁLYÁZATOK KIVITELEZÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE SZAKOSZTÁLY  KERETÉBEN

 

 

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de inspector grad profesional principal la Compartimentul implementare și monitorizare proiecte;

 

 I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de inspector, grad profesional principal, la Compartimentul implementare și monitorizare proiecte;

 Condiții specifice:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul  științe inginerești.

vechime minimă în specialitatea studiilor minim ani;

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:


Proba scrisă – 19 februarie  2018 orele 10:00

Proba interviu – 21 februarie 2018 orele 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 31 - 60 / 1819