2019. május 22., szerda - Júlia, Rita
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Helyi hírek
Hirdetés- licit
2018. szeptember 21. péntek 09:08

Organizatorul licitației: Primăria Municipiului Gheorgheni

535500 Gheorgheni, p-ța Libertății nr.27, jud. Harghita; 
Tel.: 0266-364 650

Fax: 0266-364753

E-mail:   Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Data și ora licitației: 02.10.2018 ora 10:00

Locul desfășurării licitației: Gheorgheni, P-ța Libertății nr.27

Tipul licitației: licitație publică deschisă cu strigare

 

            Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/ 2017

Data și ora organizării preselecției: 27.09.2018 ora 12:00

Data și ora-limită până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație:27.09.2018 ora 10:00

 

Lista Loturilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare Lot sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 449.24 m3, 

    din care pe natură de produse:  

   - produse secundare rărituri ____m3; 

   - produse de igienă 357.48 m3; 

   - produse accidentale 91.76 m3 

    și, respectiv, pe specii și grupe de specii: 

   - rășinoase: 449.24 m3; 

    

Lemnul fasonat lângă drum auto care se oferă spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

Lemnul fasonat rămas neadjudecat după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, urmând a fi oferită la o nouă licitație la data de 16.10.2018, ora 10:00, pentru care preselecția va fi la data de 11.10.2018, ora 12:00 cu termen de depunere documentație pentru preselecție și înscriere la licitație: 11.10.2018 ora 10:00

 

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de:21.09.2018

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 3 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.

Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații: 

a)      nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic;

b)      nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului; 

c)      își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

d)      a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate. 

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației.

Persoana de contact: Mezei-Dénes Szabolcs referent de specialitate compartiment păduri și pășunitel: 0735529737; e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.Lista loturilor

 

pentru licitația de lemn de lucru fasonat din anul de producție 2017 Municipiului Gheorgheni

tipul licitației: licitație publică deschisă cu strigare

Nr. LOT

APV nr.

UP

UA

Faza lemnului

Produsul

Volum brut (cu coajă) mc

Preț pornire lei/mc fara TVA

Pas de licitare lei/mc

Valoare cu preț pornire

lei fara TVA

Garanție contractare

Fond de regenerare lei

1

1347587

(01451)

I

106,115A,117A

Platformă primară

Igiena

Lemn de lucru

63.30

300

5

18.990,00

949,50

-

2

1347587

(01451)

I

106,115A,117A

Platformă primară

Igiena

Lemn de lucru

37.50

300

5

11.250,00

562,50

-

1

1347602 (01452)

I

93, 56, 58A, 83A, 87A, 88A, 89A, 89B, 91

Platformă primară

Igiena

Lemn de lucru

158.26

300

5

47.478,00

2.373,90

-

2

1347602 (01452)

I

93, 56, 58A, 83A, 87A, 88A, 89A, 89B, 91

Platformă primară

Igiena Lemn de lucru

98.42

300

5

29.526,00

1.476,30

-

1

1109843 (01317)

I

36C, 37E

Platformă primară

Accidentale I Lemn de lucru

91.76

280

5

25.692,80

1.284,64

-

 

Lot 1 (APV1347587):Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 63.30 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 18.990,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot)  949,50 lei

 

Lot 2 (APV1347587):Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 37.50 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 11.250,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot)  562,50 lei

 


Lot 1 (APV1347602): Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 158.26 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 47.478,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot)  2.373,90 lei

 

Lot 2 (APV1347602): Preț mediu/preț de pornire la licitație 300 lei/mc

                                    Volum total/mc 98.42 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 29.526,00 lei

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot) 1.476,30 lei

 

Lot 1 (APV1109843): Preț mediu/preț de pornire la licitație 280 lei/mc

                                    Volum total/mc 91.76 mc

                                    Valoare totală cu prețul de pornire 25.692,80 lei

 

                                    Garanție contractare (5% din valoare totală Lot) 1.284,64 lei

Allashirdetes - Kezdo szakfelugyelo - Zoldovezetek Szakosztaly
2018. szeptember 20. csütörtök 05:14

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

KEZDŐ SZAKFELÜGYELŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

A ZÖLDÖVEZETEK SZAKOSZTÁLYRA

MEGHATÁROZATLAN IDŐRE

 

A könyvészet letölthető innen.

 

 

 

ANUNȚ

 

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, grad profesional debutant în cadrulCompartimentului pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul  spațiilor verzi.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, vacantă, de inspector, grad profesional debutant în cadrulCompartimentului pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul  spațiilor verzi:

 

Condiții specifice:

          - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul horticultură.

          - vechime în specialitatea studiilor nu se cere; 

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

          - Proba scrisă     –  22 octombrie 2018 orele 10:00;

          - Proba interviu  –  24 octombrie 2018 orele 10:00.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139906.

 

Allashirdetes - Egeszsegugyi fo aszisztens
2018. szeptember 17. hétfő 06:24

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

EGÉSZSÉGÜGYI FŐ ASZISZTENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

A könyvészet letölthető innen.


ANUNȚ

 MUNICIPIUL GHEORGHENI

JUDEȚUL HARGHITA

 

 ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea  pe perioadă neterminată a funcției contractuale,vacante, de asistent medical - principal   (PL) din cadrul  Compartimentului  asistență medicală comunitară din Municipiul Gheorgheni

 

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției de asistent medical - principal (PL)

  Să aibă liceu sanitar sau echivalent, sau absolvent de școală sanitară postliceală sau echivalent;

  Certificat de membru în cadrul OAMMR;

  Să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni;

Proba scrisă    – 09 octombrie  2018 orele  10:00

Proba interviu – 11 octombrie  2018 orele  10:00

  

Dosarele de înscriere la concurs  pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.


Relații suplimentare la telefon 0366-139906.

 

Bilbliografie

Allashirdetes - Muszaki Igazgato
2018. szeptember 14. péntek 05:22

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

VEZÉRIGAZGATÓI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE
A MÛSZAKI OSZTÁLY KERETÉN BELÜL.

 

A könyvészet letölthető innen.

A versenyvizsga végeredménye megtekinthető itt.

 

 

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere,  vacante, de director executiv în cadrul  cadrul Direcției tehnice.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS  pentru funcția publică de conducere, de director executiv în cadrul cadrul Direcției tehnice:

 

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

- vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă     –  16 octombrie 2018 orele 10:00.

Proba interviu   –  18 octombrie 2018 orele 10:00.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139906.

Allashirdetes - Adminiszitrator - Vitalissima Kft
2018. szeptember 05. szerda 05:52

HÍRDETÉS

  

     Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet  a Vitalissima Kft. adminisztrátori állásának betöltésére, meghatározott időre (4 év).

Részvételi feltételek:

  • hosszú távú  felsőfokú végzettség záróvizsgával
  • közintézményben vagy kereskedelmi társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat

Versenynaptár:

  • 2018 szeptember 28, 10:00 óra- írásbeli vizsga
  • 2018 szeptember 30, 10:00 óra- szóbeli vizsga

  Az iratcsomó benyújtásának határideje: 2018 szeptember 24

 

     Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri hivatal Humán erőforrás irodájában (Szabadság tér 27. sz., 27-es iroda) vagy a 0366–139906 - os telefonszámon igényelhetnek.

Az teljes dokumentumot elérheti ide kattintva.

Allashirdetes - Szakfelugyelo - Turisztika Szakosztaly
2018. augusztus 06. hétfő 06:51

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

 

        SZAKFELÜGYELŐ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE  A TURISZTIKA SZAKOSZTÁLYRA


ANUNȚ

MUNICIPIUL GHEORGHENI

       

 Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

 inspector de specialitate S/II  la Compartimentul Turism și Imagine din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni

 

Condiții specifice de participare la concurs:

l  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea turism, geografie sau geografia turismului;

l  vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 1 an;

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

         - 29 august 2018 ora 10:00 proba scrisă, 

- 31 august 2018 ora 10:00 proba interviu.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Relații suplimentare la telefon 0366-139906.

Allashirdetes - Referens - Penzugyi Osztaly
2018. július 27. péntek 05:44


Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

 

        REFERENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE  A PÉNZÜGYI OSZTÁLYRA
ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs în baza legii 188/1999, pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcție publică.

Denumirea postului: referent, grad profesional superior la Compartimentului executare silită

Condiții specifice de participare la concurs:

-           studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-           vechime minimă în specialitatea studiilor minimum ani;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 28 august 2018 orele 10:00.

Proba interviu – 30 august 2018 orele 10:00.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Bibliografie concurs referent Comp.executare silită - 2018

Relații suplimentare la telefon 0366-139906. 

Elektromos hulladekgyujtesi akcio
2018. július 18. szerda 05:05

Elektromos hulladékgyûjtési akció

Hozza el elektromos hulladékát 2018, július 28-án 10.00 és 17.00 óra között a Gyergyószentmiklósi Mûvelődési Központ  előtti gyûjtopontra vagy vegye igénybe a település területén közlekedő gyûjtőautó szolgáltatását.

Tel: 0800 444 800, 0741 233 257

A teljes dokumentumot elérheti ide kattintva.

A Phaedra és A tavasz ébredése is díjat nyert a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján
2018. július 03. kedd 11:05


Véget ért a Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Fesztiválja, a június 30-ai díjátadó gálán a Figura Stúdió Színház Phaedra és A tavasz ébredése címû előadásait is díjazták.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb látványért járó díját a Figura Stúdió Színház kapta Albu István rendezésében a Phaedra címû előadásért.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb színpadi zenéért járó díját Bocsárdi Magornak ítélte zsûri a Phaedra címû előadás zenéjéért.
A Diákzsûri díjazta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Kar Magyar Színházi Intézete és a Figura Stúdió koprodukcióját, Keresztes Attila rendezsésében A tavasz ébredése címû előadást. A produkció a Legjobb Hallgatói Előadásért és a kiemelkedő színészi jelenlétért járó oklevelet nyerte el.
A Phaedra és A tavasz ébredése is díjat nyert a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján
2018. július 03. kedd 11:05


Véget ért a Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Fesztiválja, a június 30-ai díjátadó gálán a Figura Stúdió Színház Phaedra és A tavasz ébredése címû előadásait is díjazták.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb látványért járó díját a Figura Stúdió Színház kapta Albu István rendezésében a Phaedra címû előadásért.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának A legjobb színpadi zenéért járó díját Bocsárdi Magornak ítélte zsûri a Phaedra címû előadás zenéjéért.
A Diákzsûri díjazta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Kar Magyar Színházi Intézete és a Figura Stúdió koprodukcióját, Keresztes Attila rendezsésében A tavasz ébredése címû előadást. A produkció a Legjobb Hallgatói Előadásért és a kiemelkedő színészi jelenlétért járó oklevelet nyerte el.
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 31 - 60 / 1838