2019. október 23., szerda - KÖZT.KIKIÁLT., Gyöngyi
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Știri locale arrow Finantari nerambursabile din fondurile bugetului local
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Finantari nerambursabile din fondurile bugetului local Nyomtatás E-mail
2013. május 02. csütörtök 09:46
Anunț de participare pentru acordarea finanțãrilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Gheorgheni pentru activitãți nonprofit de interes general

I. Autoritatea finanțatoare:
Municipiul Gheorgheni, cu sediul în P-ța. Libertății nr. 27, loc. Gheorgheni, cod poștal 535500, Jud. Harghita , Cod Fiscal 4245070, tel. 0266-364494, fax 0266-364753, face cunoscutã intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiarã 2013.

II. Reglementări legale privind finanțarea nerambursabilă:
- Legea 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța nr. 51 din 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările ulterioare;
- Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul nr.130/2006 a președintelui Agenției Naționale pentru sport, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipului București, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

III. Programul anual al finanțărilor nerambursabile :
Suma alocată în vederea finanțării activităților nonprofit de interes general este de 508.500,00 lei din bugetul local pentru anul 2013, aprobată prin H.C.L. nr. 44 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016.

Finanțarea vizează următoarele domenii:
1. Domeniul cultură și turism – sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor culturale și turistice de interes local - 56.500,00lei.
2. Domeniul sport – sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor sportive și recreative– 452.000,00 lei.

Municipiul Gheorgheni organizazează o singură sesiune de selecție de proiecte.

Durata finanțării: exercițiul financiar 2013.

IV. Categorii de solicitanți de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local:
- persoane juridice fără scop patrimonial
- asociații și fundații cu activitate nonprofit cu activitate în domeniile respective, constituite conform legii.

V. Locul și termenul de depunere a cererilor de finanțare:
Aplicanții vor depune propunerile de proiecte și cererile de finanțare conforme cu Ghidul solicitantului la registratura Municipiului Gheorgheni din p-ța Libertății nr.27, sub formă de documentație scrisă într-un singur exemplar -original și în format electronic ( pe suport magnetic) până la data de 27.05.2013 (luni) ora 15,00.

Documentația de solicitare a finanțãrii nerambursabile constând din Cererea de finanțare și Ghidul solicitantului aferent domeniului specific, se pun la dispoziție prin intermediul Comisiei pentru punerea in aplicare a Legii 350/2005, sediul Municipiului Gheorgheni, P-ța. Libertății nr. 27, telefon 0266-364494 interior 224 .
Persoana de contact dna. KÖCHER Enikő.

Cererile si Ghidul solicitantului se pot gasi pe site-ul www.gheorgheni.ro , aici