2019. február 16., szombat - Julianna, Lilla
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Ştiri locale
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Hotarari - Buget - 2019
2019. február 15. péntek 04:00

Hotărâri - 2019:

015-HCL-2019-lista de inv proviz

014-HCL-2019-stabilirea salariilor-01-01-2019

013-HCL-2019-revocare HCL-113-2018

012-HCL-2019-organizare-retea scolara-2019-2020

011-HCL-2019-achiz serv asist juridica -apel D776-2015

010-HCL-2019-reprez-AGA-Gyerviz Distrib srl

009-HCL-2019-intab proviz str

008-HCL-2019-plan de activitate-munca in folosul com

007-HCL-2019-h-transm drept concesiune - Woodland-contr 662-2006

006-HCL-2019-pres sed  CL februarie 2019

005-HCL-2019-acoperire deficit funct-SPLT

004-HCL-2019-acoperire deficit funct-Lic T Sf Nicolae

003-HCL-2019-acoperire deficit funct-Lic T Salamon E

002-HCL-2019-acoperire deficit funct-Sc G Fogarasy M

001-HCL-2019-acoperire deficit dezv-M Gh

 

Buget - 2019:

datorie publica locala-31.12.2018

plati restante-31-12-2018

situatie financiara -31-12-2018

Anunturi
2019. február 15. péntek 03:00

Oferte de vânzare terenuri agricole:

Vanzare teren - 08.02.2019

Anunt posturi vacante - SPLT
2019. február 15. péntek 02:45

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

 

 

 

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:

 

 

- muncitori calificați/necalificați – 2 posturi cu normă întreagă

 

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

 

2.    Acte necesare înscrierii:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b. Curriculum vitae;

c.  Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

f. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

 

3.    Calendarul de desfăşurare a concursului:

a.  Data, ora şi locul depunerii dosarelor de înscriere: 04.03.2019, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

b.    Data, ora şi locul organizării probei scrise: 05.03.2019, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita;

c.  Data, ora şi locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita – 05.03.2019ora 12.00;

d.             Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în data de 06.03.2019, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

 

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE – ing. Erös János, tel 0748 454 834.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

1.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;

2.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;

3.    Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Erös János


Bibliografie descărcabilă:

-       Modul Apv

-       Modul Schmidt

-       Modul Sondex 170_170

-       Modul Sondex 230_200

test
2019. február 15. péntek 01:20

 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>