Today: 28. january 2020., Tuesday
Gyergyószentmiklós címere
English
Municipality
Municipality
Mayor's Office
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Szociális Osztály Print E-mail
hétfő, 27 július 2015
szocialis-osztaly-logo

 

I. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK IGÉNYLÉSE
a) A gyermeknevelési juttatás igényléséhez szükséges iratok
b) A gyermekpénz igényléséhez szükséges iratok
c) Gyermeknevelési juttatás igénylése sérült gyermeket nevelő szülő számára
d) A családi pótlék igényléséhez szükséges iratok
e) A szociális segély igényléséhez szükséges iratok 
f) A szociális értékjegy igényléséhez szükséges iratok 

II. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK IGÉNYLÉSE SÉRÜLT, IDŐS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA
a) Ápoló- és gondozó központba való felvételi kérelem
b) Időskorú személyek képviselete közjegyző előtt eltartási szerződés megkötése végett
c) Sérült felnőttek dossziéjának összeállításához szükséges iratok
d) Sérült gyermekek dossziéjának összeállításához szükséges iratok
e) Személyi asszisztens alkalmazásához szükséges iratok
f) Sérült személyek juttatásainak igényléséhez szükséges iratok

III. GYERMEKJOGVÉDELEM
a) Családi elhelyező rendszerbe való beutaláshoz szükséges iratok
b) Gyermekvédelmi rendszerbe való beutaláshoz szükséges iratok

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
a) Fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok
b) Sürgősségi segély igényléséhez szükséges iratok
c) Városi közszállítás
d) Roma érdekképviselet

V. TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓK
a) Éves tevékenységi beszámolókI. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK IGÉNYLÉSEA gyermekpénz igényléséhez szükséges iratok  ^
   
Szükséges iratok:
 • Borítékos irattartó;
 • Típuskérés: Űrlap Letöltése;
 • Újszülött keresztlevelének másolata és az eredeti okmány felmutatása;
 • Szülők személyazonossági igazolványainak másolata;
 • Házassági levél másolata

Megjegyzés:
Amennyiben a szülő/ törvényes képviselő a gyermekpénzt bankkártyára, folyószámlára kéri, az eredeti számlakivonat mellékelése szükséges.
Más Európai Uniós országban született gyermekek esetében szükség van hitelesített keresztlevél másolatra, a szülők lakhelyigazoló dokumentumaira, illetve igazolásra arra vonatkozóan, hogy a szülő a gyermekpénzt az illető országban nem igényelte.

Ügyfélfogadás:
Hétfő- csütörtök 8.30- 13.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 1-es számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1233-as mellék, vagy a 0366-139930-as belső szám

(Jogi szabályozás: 61/1993-as törvény)


A gyermeknevelési juttatás igénylése^

Szükséges iratok:
 • Borítékos irattartó;
 • Típuskérés: Űrlap Letöltése;
 • Szülők személyazonossági igazolványának másolata;
 • Házassági levél másolata;
 • Újszülött keresztlevelének másolata;
 • Családban levő többi gyermek keresztlevelének másolata;
 • Munkahelyi igazolás (min. 1 év régiség kötelező);
 • Igazolás arról, hogy a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyt (1 vagy 2 évre);
 • Eredeti számlakivonat- amennyiben bankkártyára igényelnék a juttatást;
 • Pénzügyi igazolás – Pénzügyi osztály
Ösztönző támogatás kérése esetében nem kell felfüggeszteni a munkaviszonyt;

Azon kérelmező személyek, akik középiskolai/ főiskolai/ egyetemi képzésben vesznek részt, igazolást/ oklevelet kell hogy csatoljanak kérésük mellé.

Ügyfélfogadás:
Hétfő-csütörtök 8.30- 13.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 2-es számú iroda
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1233-as mellék, 0366-139930-as belső szám.

(Szabályozás: 111/2010-es sürgősségi kormányrendelet.)


Gyermeknevelési juttatás igénylése sérült gyermeket nevelő szülő számára^

Szükséges iratok:
 • Borítékos irattartó;
 • Típuskérés: Űrlap Letöltése;
 • Szülők személyazonossági igazolványának másolata;
 • Házassági levél másolata;
 • Sérült gyermek keresztlevelének másolata;
 • Családban levő többi gyermek keresztlevelének másolata;
 • Munkahelyi igazolás;
 • Igazolás arról, hogy a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyt (1 vagy 2 évre);
 • Eredeti számlakivonat – amennyiben bankkártyára igényelnék a juttatást;
 • Pénzügyi igazolás- Pénzügyi osztály;
 • Sérültséget igazoló okmány.

Azon kérelmező személyek, akik középiskolai/ főiskolai/ egyetemi képzésben vesznek részt, igazolást/oklevelet kell hogy csatoljanak a kérésük mellé.

Ügyfélfogadás:
Hétfő-csütörtök 8.30- 13.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 2-es számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1233-as mellék, 0366-139930-as belső szám.


A családi pótlék igénylése^

Szükséges iratok:
 • Állandó gyergyószentmiklósi lakhely;
 • Borítékos irattartó - 2 db;
 • Típuskérés: Űrlap Letöltése, (Kétnyelvű Űrlap);
 • Szülők személyazonossági igazolványának másolata;
 • Családban levő összes gyerek keresztlevél-, illetve személyazonossági igazolványának másolata;
 • Házassági levél;
 • Élettársi kapcsolat esetében szükséges az élettárs személyazonossági igazolványának másolata, illetve jövedelmi igazolása;
 • Bírósági végzés másolata a válásról (adott esetben);
 • Határozat másolata az örökbefogadásról (adott esetben);
 • Határozat másolata ügygondnok, gyámság kinevezéséről (adott esetben);
 • Iskolai igazolás (3 havonta);
 • I. és II. fokú rokkant gyerekek esetében az iskolaképtelenséget igazoló határozat másolata;
 • Jövedelmi igazolások az előző hónapra;
 • Pénzügyi igazolás, ha nincs semmiféle jövedelem;
 • Igazolás ingatlan és jármű birtoklásáról – Pénzügyi osztály;
 • Igazolás mezőgazdasági terület illetve állatok birtoklásáról;
 • Bankszámlára igényelt családi pótlék esetén eredeti számlakivonat.

Azon családok igényelhetnek családi pótlékot egy/több (legfeljebb négy) gyermekük részére, akiknek az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az 530 lejt.
A 416/2001-es törvény 8-as bekezdése alapján, ha a család vagy egyedülálló személy tulajdonát képezi egynél több lakás, 10 évesnél fiatalabb gépjármű, két gépjármű, 0,10 hektárnál nagyobb belterület vagy 3000 lejt meghaladó banki betét, nem igényelhet családtámogatási pótlékot .

Kötelezettségek:
A saját felelősségre benyújtott nyilatkozatot a kérvény leadásának időpontjától számítva 3 havonta fel kell újítani.
Amennyiben változik a család összetétele vagy jövedelme, a kérelmező köteles 10 napon belül írásban jelenteni azt, csatolva a megfelelő igazoló iratokat nyilatkozata mellé.

Ügyfélfogadás:
Hétfő- csütörtök 8.30- 13.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 1-es számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1233-as mellék, 0366-139930-as belső szám.

(Szabályozás: 277/2010-es törvény)


A szociális segély igénylése  ^

Szükséges iratok:
 • Állandó gyergyószentmiklósi lakhely;
 • Borítékos irattartó - 2 db.
 • Típusnyomtatvány: Űrlap Letöltése, (Kétnyelvű Űrlap);
 • Személyi igazolvány minden 14. életévét betöltött családtag részére;
 • Születési bizonyítvány a család minden tagja számára;
 • Házassági levél/ Házasság felbontására vonatkozó határozat,
 • Elhunyt anyakönyvi kivonatának másolata;
 • Munkanélküli segélyt igazoló szelvény;
 • Gyermektartási határozat – szelvény;
 • Igazolás a munkaerő-elhelyezési ügynökségtől („somer-iroda”);
 • Iskolai igazolás;
 • Családi pótlék - szelvény;
 • Gyermekpénz - szelvény;
 • Nyugdíjszelvény;
 • Jövedelemigazolás - Pénzügyi Hivatal;
 • Igazolás ingatlan/jármű birtoklásáról - Pénzügyi osztály (Fürdő utca, 7. szám);
 • Igazolás a mezőgazdasági területekről - Polgármesteri Hivatal, főépület (földszint);
 • Rokkantsági fokot igazoló orvosi igazolás;
 • Munkaképességet igazoló szakorvosi igazolás;
 • Gyámsági/ ügygondnoki kinevezésről szóló határozat;
 • Határozat gyermek elhelyezéséről/ szelvény;
A 416/2001-es törvény 8-as bekezdése alapján, amennyiben a család vagy egyedülálló személy tulajdonát képezi egynél több lakás, 10 évesnél fiatalabb gépjármű, két gépjármű, 0,10 hektárnál nagyobb belterület vagy 3000 lejt meghaladó banki betét, nem részesülhet szociális segélyben.

Kötelezettségek:
A saját felelősségre benyújtott nyilatkozatot a kérvény leadásának időpontjától számítva 3 havonta fel kell újítani, illetve ugyancsak 3 havonta minden 16 éven felüli, munkaképes személy köteles igazolni státuszát (igazolás a munkaerő-elhelyezési ügynökségtől („somer-iroda”), elvégezni a közmunkát).
Amennyiben változik a család összetétele vagy jövedelme, a kérelmező köteles 15 napon belül írásban jelenteni azt, nyilatkozata mellé csatolva a megfelelő igazoló iratokat nyilatkozata mellé.

Ügyfélfogadás:
Hétfő- csütörtök 8.30- 13.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 1-es számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1233-as mellék, 0366-139930-as belső szám.

 (Szabályozás: 416/2001-es törvény)


A szociális értékjegy igénylése  ^

Szükséges iratok:
 • Típuskérés: Űrlap Letöltése
 • Családban lévő összes gyerek keresztlevél-, illetve személyazonossági igazolványának másolata
 • Házassági levél (élettársi kapcsolat esetén szükséges az élettárs személyazonossági igazolványának másolata és jövedelem igazolása)
 • Jövedelmi igazolások az előző hónapra / Pénzügyi igazolás, ha nincs semmiféle jövedelem
 • Bírósági végzés a válásról / Határozat másolata az örökbefogadásról / Határozat másolata az ügygondnok, gyám kinevezéséről (adott esetben)
 • Óvodai igazolás
Havi 50 lej értékű szociális értékjegyet adott tanévre azok a családok igényelhetnek, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 284 lejt és a rendszeresen óvodába, napközibe járó gyermek valamely országosan elismert tanintézménybe van beíratva. Az értékjegyet kizárólag élelmiszer, tanszer, ruházati cikkek és tisztálkodási szerek vásárlásakor lehet igénybe venni azoknál a kereskedelmi egységeknél, akik ezt elfogadják.

Kötelezettségek:
A gyermek, akinek a részére igényelték a szociális értékjegyet be kell legyen iratva egy óvodába/napközibe és oda rendszeresen kell járnia. Az orvos indokolt esetben 50 %-ot igazolhat, a szülő pedig 3 napra adhat igazolást. Amennyiben egy napot is igazolatlanul hiányzott, az adott hónapra felfüggesztik az értékjegyet számára.
A kérés szeptember 20-val kezdődően folyamatosan benyújtható a 2016-2017-es tanévre, a jóváhagyás egész tanévre szól.
Amennyiben a kérelmezési ügycsomóban nyilatkozott adatokban módosulás áll elő, arról legfeljebb 15 napon belül köteles a jogosult a szociális osztályt tájékoztatni.

Ügyfélfogadás:
Hétfő - Péntek 8.30 - 14.30 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 4-es számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1233-as mellék, vagy a 0366-139918-as belső szám.

 (Szabályozás: 248/2015-ös törvény, 15/2016-os kormányhatározat, 14/2016-os kormányrendelet, 626/2016-os kormányrendelet)


II. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK IGÉNYLÉSE SÉRÜLT, IDŐS SZEMÉLYEK SZÁMÁRAÁpoló- és gondozó központba való felvételi kérelem^

Szükséges iratok:
 • Kérés;
 • Rokkantsági fokot igazoló orvosi igazolás - másolat;
 • Személyi igazolvány - eredeti és másolat;
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata;
 • Személyi igazolvány másolata a család többi tagja számára;
 • Jövedelemigazolás a rokkant személy, valamint azok családtagjai számára, illetve pénzügyi igazolás az önkormányzat Adó- és Pénzügyi irodájától, amennyiben az illető nem rendelkezik adózható jövedelemmel;
 • Lakhatási bizonylat;
 • Kórházi kibocsátó bizonylat;
 • Személyi adatok és elérhetőség a rokkant személy gyermekeiről, családtagjairól;
 • Környezettanulmány- a kérelmező lakhelyén.


Idős korú személyek képviselete közjegyző előtt eltartási szerződés megkötése végett^

Szükséges iratok:
 • Kérés - eltartott személy részéről, valamint azok részéről, akik vállalják az idős személy gondozását;
 • Személyi igazolványok - eredeti és másolat;
 • Telekkönyvi kivonat - másolat;
 • Nyugdíjszelvények másolata;
 • Nyugdíjas korú személy esetében szakorvosi igazolás (pszichiáter), amely bizonyítja az idős személy szellemi egészségét;
 • Jövedelemigazolás a kérelmező személy számára;
 • Családorvosi igazolás az eltartást vállaló személy/személyek számára;
 • Jövedelemigazolás az eltartást vállaló személy számára.

Ügyfélfogadás:

Hétfő- csütörtök 8.30- 13.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 6-os számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1219-es mellék, 0366-139934-es belső szám.

(Szabályozás: 17/2000-es törvény.)


Sérült felnőttek dossziéjának összeállításához szükséges iratok^

Szükséges iratok a környezettanulmány elvégzéséhez:
 • Kérés;
 • Személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat- sérült személy és képviselője számára;
 • Jövedelemigazolás (nyugdíjszelvény, fizetésigazolás, Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelemigazolás);
 • Családorvosi igazolás;
 • Szakorvosi igazolás;
 • Kórházi kibocsátó levél - legutóbbi, illetve a régebbiek másolata;
 • Bizonylat a fogyatékosság súlyossága és típus szerinti besorolásáról - másolat;
 • Sérült személy minden gyermeke részére: név, lakcím, személyi szám, elérhetőség.

A sérült felnőttek fogyatékosságának súlyossági és típus szerinti besorolását a fogyatékos felnőtteket felmérő bizottság végzi.


Sérült gyermekek dossziéjának összeállításához szükséges iratok^

Szükséges iratok a környezettanulmány elvégzéséhez:
 • Kérés;
 • Keresztlevél/személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat a sérült személy számára;
 • Személyazonossági igazolvány – a képviselő számára;
 • Jövedelemigazolás szülők részére (nyugdíjszelvény, fizetésigazolás, Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelemigazolás);
 • Családorvosi igazolás;
 • Szakorvosi igazolás;
 • Kórházi kibocsátó levél – legutóbbi, illetve a korábbiak másolata;
 • Iskolai igazolás;
 • Pszicho-pedagógiai jellemzés, esetenként.


Személyi asszisztens alkalmazása ^

Szükséges iratok:
 • Kérés;
 • Bizonylat a fogyatékosság súlyossága és típus szerinti besorolásáról;
 • Személyazonossági igazolvány másolata;
 • Munkakönyv/ Nyugdíjazási határozat másolata;
 • Erkölcsi bizonyítvány;
 • Iskolai végzettséget igazoló okmány;
 • Számlakivonat;
 • Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság jóváhagyása;
 • Nyilatkozat saját felelősségre, a törvény 38-as számú cikkelyének előírása szerint;
 • Sérült személy személyi igazolványának/ keresztlevelének másolata;
 • Jövedelemigazolás sérült személy számára (nyugdíjszelvény, fizetésigazolás, Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelemigazolás);
 • Sérült személy/ sérült személy családtagjainak beleegyező nyilatkozata a személyi asszisztens alkalmazásához.


Sérült személyek juttatásainak igénylése^

Szükséges iratok:
 • Kérés;
 • Bizonylat a fogyatékosság súlyossága és típus szerinti besorolásáról;
 • Személyazonossági igazolvány másolata, jövedelemigazolás;
 • Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság jóváhagyása;
 • Számlakivonat.

Ügyfélfogadás:
Hétfő- csütörtök 8.30- 13.00 óra között – Kárpátok utca 7. szám, 6-os számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1219-es mellék, 0366-139934-es belső szám.
 
(Szabályozás: 448/2006-os törvény)


III. GYERMEKJOGVÉDELEMGyermek- és családvédelem terén Gyergyószentmiklós város Szociális osztályán működő gyermekvédelmi iroda olyan szolgáltatások által biztosítja a gyermekek jogainak védelmét, mint tanácsadás, a gyerekek családból való kiszakadásának a megelőzése, védelmi szolgáltatásokat javasol és biztosít a nehézségekkel küszködő gyermekek és családjaik számára. Ennek érdekében hangsúlyt kapnak a következő tevékenységi formák:
Tanácsadás és megfelelő információk nyújtása gyermekes családok számára jogaikról és kötelezettségeikről
Környezettanulmány végzése megfelelő rendszerességgel a gyermekvédelmi rendszerben szereplő családoknál, valamint gyermekeknél
Szolgáltatási tervezet összeállítása a prevenció érdekében
Gyermekvédelmi rendszerből a családba visszahelyezett gyermek fejlődésének nyomon követése
A gyermek jogi helyzetének tisztázása, valamint utólagos bejelentése az anyakönyvi hivatalnál
Gyermekvédelem fontosságának tudatosítása, valamint ezen a téren támogató szolgáltatások nyújtása gyermekek és családjaik számára
Megelőző intézkedések foganatosítása annak érdekében, hogy gyermekek ne legyenek bántalmazás áldozatai, ne maradjanak magukra
Igazolás kibocsátása külföldön dolgozó szülő/szülők számára, akik gyermekei más személy gondozásában maradnak

Családi elhelyező rendszerbe való beutaláshoz szükséges iratok^

Szükséges iratok:
 • Polgármesteri rendelet által elfogadott szolgáltatási tervezet;
 • Környezettanulmány elvégzése a gyermek természetes családjánál;
 • Szülők beleegyező nyilatkozata;
 • Szülők személyes iratainak másolata;
 • Beiskolázási iratok;
 • Orvosi igazolás;
 • Környezettanulmány elvégzése a gyermek befogadó családjánál;
 • Nevelőszülő személyes iratainak másolata, orvosi igazolás;
 • Erkölcsi bizonyítvány nevelőszülők részére;
 • Szülők kérése a gyermek rendszerbe való beutalása végett.


Gyermekvédelmi rendszerbe való beutaláshoz szükséges iratok^

Szükséges iratok:
 • Polgármesteri rendelet által elfogadott szolgáltatási tervezet;
 • Környezettanulmány elvégzése, javaslattétel a gyermekvédelmi rendszerbe való beutaláshoz;
 • Szülők, valamint minden családtag személyes iratainak másolata;
 • Jövedelemigazolás (munkanélküli segély, szociális segély, nyugdíjszelvény, gyermekpénz- szelvény, családi pótlék- szelvény, stb.), igazolás mezőgazdasági terület birtoklásáról, lakásszerződés másolata;
 • Szülők kérése a gyermek rendszerbe való beutalása végett;
 • 10 éven felüli gyermek beleegyező nyilatkozata;
 • Orvosi igazolás;
 • Beiskolázási iratok.
Ügyfélfogadás:
Hétfő- csütörtök 8.30- 13.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 5-ös számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1228-as mellék, 0366-139917-es belső szám.

(Szabályozás: 272/ 2004-es törvény.)


IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKFűtéstámogatás igénylése^

Szükséges iratok:
Családösszetételt igazoló iratok:
 • Személyi igazolvány másolat minden 14. életévét betöltött családtag részére;
 • Születési bizonyítvány másolat minden 14. életévét be nem töltött családtag részére;
 • Házassági levél másolata;
 • Elhunyt anyakönyvi kivonatának másolata;
 • Házasság felbontására vonatkozó határozat másolata;
 • Gyermekelhelyezést igazoló határozat másolata;
 • Gyámhatósági határozat másolata;
 • Iskolai/ főiskolai/egyetemi igazolás (ösztöndíj).
Család jövedelmét igazoló iratok:
 • Saját felelősségre benyújtott kérés és nyilatkozat alapján bejelölt jövedelemtípusnak megfelelő igazoló iratok;
 • Fizetésigazolás (a kérés benyújtása előtti hónap nettó jövedelme, beleértve az étkezési jegy értékét is);
 • Nyugdíjszelvény;
 • Rokkantsági támogatás - szelvény;
 • Munkanélküli segély - szelvény;
 • Gyermeknevelési támogatás - igazolás;
 • Családi pótlék - szelvény, gyermekpénz - szelvény stb.
 • Jövedelemigazolás - Pénzügyi Hivatal (Fürdő utca 7. szám);
Tulajdonjogi iratok:
 • Lakástulajdonosi igazolás másolata;
 • Bérleti szerződés másolata;
 • A fenti iratok hiányában igazolás az ingatlan birtoklásáról - Pénzügyi Hivatal (Fürdő utca, 7. szám).
Amennyiben a család vagy egyedülálló személy tulajdonát képezi egynél több lakás, 10 évesnél fiatalabb gépjármű, két gépjármű, 0,10 hektárnál nagyobb belterület vagy 3000 lejt meghaladó banki betét, nem részesülhet fűtéstámogatásban.

Ügyfélfogadás:
Hétfő-csütörtök 8.30- 13.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 5-es számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1228-as mellék, 0366-139917-es belső szám.

(Szabályozás: 70/2011-es kormányrendelet)


Sürgősségi segély igénylése ^

Szükséges iratok:
 • Családösszetételt igazoló iratok másolata - személyi igazolvány, keresztlevél;
 • Jövedelemigazolás (fizetésigazolás, nyugdíjszelvény, rokkantsági támogatás - szelvény, munkanélküli segély - szelvény, gyermeknevelési támogatás - igazolás, családi pótlék- szelvény, gyermekpénz - szelvény, ösztöndíj stb);
 • Környezettanulmány.
Ügyfélfogadás:
Hétfő- csütörtök 8.30-16.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 4-es számú iroda.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1229-es mellék, 0366-139918-as belső szám.

(Szabályozás: 416/2001-es törvény)


Városi közszállítás^

 • Kedvezményes/ díjmentes jegyek kibocsátása
 • Sérült személyek - felnőtt és gyermek - számára,
 • Sérült személyek kísérője számára,
 • Személyi gondozók számára,
 • 65 életévüket betöltött idős személyek számára
 • Volt politikai foglyok számára
 • Háborús veteránok, -özvegyek számára,
 • Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város díszpolgárai, valamint Pro Urbe díjjal kitüntetett személyek részére (elhalálozás esetén igényelheti a férj/ feleség).

Kedvezményes városi közszállítás igénybevételéhez szükséges iratok:
 • Kérés;
 • Személyazonossági igazolvány másolata (sérült/ idős személy számára);
 • Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság által kibocsátott utazási igazovány másolta;
 • Háborús veterán igazolvány másolata.
Ügyfélfogadás:
Hétfő-csütörtök 8.30-16.00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 5-ös számú iroda. Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1228-as mellék, 0366-139917-es belső szám.


Roma érdekképviselet ^

Helyi roma lakosság érdekeinek képviselője: Bordean Szidónia

Ügyfélfogadás:
Hétfő-csütörtök 8,30- 16,00 óra között – Kárpátok utca, 7. szám, 4-es számú iroda. Telefon: 0266-364494, 0266-364495 – 1229-es mellék, 0366-139918-as belső szám.


V. TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓKÉves tevékenységi beszámolók ^

2014 

A Szociális Osztály 2014-es évi tevékenységi beszámolója: Beszámoló Letöltése