Today: 17. january 2019., Thursday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Local news arrow Az utakra kétszer annyi, mint tavaly
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Az utakra kétszer annyi, mint tavaly Print E-mail
péntek, 18 február 2011
A február 14-i rendes tanácsülésen fogadta el a testület Gyergyószentmiklós 2011-es költségvetését. A testületi döntést követôen a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatóját kérdeztük a „fontosabb számokról”. Györfy János mint mondta, kicsit kevesebb a pénz, mint tavaly, de ésszerűen csoportosítva lehet ebbôl gazdálkodni.

Mint megtudtuk, a kórház fenntartásán kívül Gyergyószentmiklós municípium rendelkezésére 30,2 millió lej áll, melynek részét képezi a tavalyi költségvetés-többlet, vagyis az elmaradt beruházásokból fennmaradt 1,2 millió lej, illetve 5 millió lej, ami szubvenciókból, projektbôl és egyéb finanszírozásokból származik, valamint 12–12 millió lej saját jövedelem, illetve célirányosan leosztott összeg.

A betervezett 30,2 millió lej felhasználásáról a testület döntött: 3,6 millió lej közintézményi költség, 14,5 millió a tanintézmények kiadásaira, 2,6 millió lej sportra, kultúrára, pihenésre. Ebbôl 243 ezer lej jut idén a könyvtárnak, 265 ezret különítettek el a Tarisznyás Márton Múzeumnak, 276 ezer lejt a város kulturális rendezvényeit kézben tartó kulturális központnak, és 527 ezer lejt különített el a Figura Stúdió Színháznak, mely a művelôdési ház adminisztrátora is. Az idén sportra, kultúrára, egyéb civil kezdeményezésekre megpályázható keretösszeg 460 000 lej.

Szociális támogatásokra 1,8 millió lejt hagytak jóvá.

Györfy Jánostól azt is megtudtuk, a tervezett beruházásoknál elsô helyen a város területén a víz- és csatornarendszer felújítása áll, továbbá folytatják a már elkezdett csatornázási munkálatokat Gyilkostó üdülôtelepen is. A közutak aszfaltozására idén a tavalyi összeg dupláját szánják, 0,8 millió lejt.

A forgalom korszerűsítése kapcsán a tervben egyelôre csak a Bucsin negyedi templom körüli forgalom átalakítása szerepel. A jégpálya feljavítására a tervezési fázishoz szükséges anyagi alapot szavazták meg.

Továbbá számos nyertes pályázathoz kell önrészt rendelni: öt tanintézmény napelemes programjához, két tömbház szigeteléséhez, a Kós Károly Iskola felújításához és a volt mozi épület frontjának rendbetételéhez.

A város költségvetését egyöntetűen elfogadták a tanácsosok, így a városvezetés, a hozzátartozó intézményekkel együtt tud továbblépni a megjelölt úton.

Baricz-Tamás Imola