Today: 14. october 2019., Monday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale arrow Anunt posturi vacante - SPLT
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Anunt posturi vacante - SPLT Print E-mail
hétfő, 01 október 2018

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

  

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

- muncitori calificați/necalificați – 3 posturi cu normă întreagă

Cei care au calificare de instalatori și/sau dețin autorizatie ISCIR pentru utilaje de incarcare sunt avantajați.

 

 1. Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

 

 1. Acte necesare înscrierii:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b. Curriculum vitae;

c. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

 

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:
  1. Data, ora și locul depunerii dosarelor de înscriere: 15.10.2018, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita
  2. Data, ora și locul organizării probei scrise: 17.10.2018, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita;
  3. Data, ora și locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita - 18.10.2018ora 10.00;
  4. Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 19.10.2018, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0748 454 834.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

2.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;

3.    Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.

 

    

DIRECTOR EXECUTIV

Erös János 

 

Bibliografie descărcabilă:

-       Modul Apv

-       Modul Schmidt

-       Modul Sondex 170_170

-       Modul Sondex 230_200