Today: 16. february 2019., Saturday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale arrow Anunt- promovare
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Anunt- promovare Print E-mail
szerda, 31 május 2017

A N U N Ț

privind organizarea examenului de promovare în nivelul studiilor pentru personalul contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

 

 

Primăria Municipiul Gheorgheni organizează examen de promovare în nivelul studiilor a personalului contractual încadratpe funcții cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea, în data de 19 iunie 2017,
ora 10
proba scrisă și interviu
la sediul Primăriei municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății nr.27, după cum urmează:

 

Ø  În cadrul Compartimentul Relații cu Publicul și Soluționarea Petițiilor:

- postul contractual de execuție, de referent, treapta profesională M/II se va transforma în post contractual de execuție, inspector de specialitate nivelul studiilor S, treapta profesionale II (S/II),

 

Salariații  pot depune cererea de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, în termen de 10 zile de la data afișării, însoțită de copia diplomei de absolvire sau, după caz, o adeverință care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată de către funcționar public, până la data de 12.06.2017.

 

  Examenul de promovare în nivelul studiilor constă în 3 etape, după cum urmează:

a)    verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, aprobate de conducătorul autorității sau instituției publice;

b)   proba scrisă;

   c)  interviul.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în nivelul studiilor este anexat la prezentul anunț.