Today: 11. 2018., Tuesday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale arrow Anunt- examen promovare- personal contractual
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Anunt- examen promovare- personal contractual Print E-mail
péntek, 29 szeptember 2017

ANUNȚ

PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE

A PERSONALULUI CONTRACTUAL

 

                Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și pe cele ale Dispoziției Primarului  Municipiului Gheorgheni nr. 388/2011 privind aprobarea regulamentului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,                               Primăria Municipiului Gheorgheni organizează, în perioada 25.10.2017 – 26.10.2017

                   EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

          din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni, pentru posturile menționate mai jos:

A.     La Serviciul  Public de Asistență Socială: 

- 1 post de inspector de specialitate gradul S/I, care prin transformare va deveni inspector de specialitate gradul S/IA;

- 1 post de inspector de specialitate gradul S/II, care prin transformare va deveni inspector de specialitate gradul S/I;

B.    La Compartimentul Relații cu Publicul  și Soluționarea Petițiilor:

 - 1 post de inspector de specialitate gradul S/II, care prin transformare va deveni inspector de specialitate gradul S/I

 

                Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, personalul contractual trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice      din care promovează;

să fi obtinut cel putin calificativul ,,foarte bine” la evaluarea      performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani;

 

Dosarele de înscriere la examenul de promovare în grad profesional se pot depune de către candidați în termen de 10 zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare în grad și conțin în mod obligatoriu :

cerere pentru participare la examen;

copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale   individuale din ultimii 3 ani;

 

Examenul se va desfășura în două etape:

 Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 25.10.2017

 Proba interviului: 26.10.2017

 

Relații suplimentare privind condițiile de desfășurare examenului, condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se pot obține la telefon 0366-139914.