Today: 16. february 2019., Saturday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Hotarari - Buget - 2019
péntek, 15 február 2019

Hotărâri - 2019:

015-HCL-2019-lista de inv proviz

014-HCL-2019-stabilirea salariilor-01-01-2019

013-HCL-2019-revocare HCL-113-2018

012-HCL-2019-organizare-retea scolara-2019-2020

011-HCL-2019-achiz serv asist juridica -apel D776-2015

010-HCL-2019-reprez-AGA-Gyerviz Distrib srl

009-HCL-2019-intab proviz str

008-HCL-2019-plan de activitate-munca in folosul com

007-HCL-2019-h-transm drept concesiune - Woodland-contr 662-2006

006-HCL-2019-pres sed  CL februarie 2019

005-HCL-2019-acoperire deficit funct-SPLT

004-HCL-2019-acoperire deficit funct-Lic T Sf Nicolae

003-HCL-2019-acoperire deficit funct-Lic T Salamon E

002-HCL-2019-acoperire deficit funct-Sc G Fogarasy M

001-HCL-2019-acoperire deficit dezv-M Gh

 

Buget - 2019:

datorie publica locala-31.12.2018

plati restante-31-12-2018

situatie financiara -31-12-2018

Anunturi
péntek, 15 február 2019

Oferte de vânzare terenuri agricole:

Vanzare teren - 08.02.2019

Anunt posturi vacante - SPLT
péntek, 15 február 2019

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

 

 

 

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

 

 

- muncitori calificați/necalificați – 2 posturi cu normă întreagă

 

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

 

2.    Acte necesare înscrierii:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b. Curriculum vitae;

c.  Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

 

3.    Calendarul de desfășurare a concursului:

a.  Data, ora și locul depunerii dosarelor de înscriere: 04.03.2019, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

b.    Data, ora și locul organizării probei scrise: 05.03.2019, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita;

c.  Data, ora și locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita – 05.03.2019ora 12.00;

d.             Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 06.03.2019, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

 

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE – ing. Erös János, tel 0748 454 834.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

1.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;

2.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;

3.    Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Erös János


Bibliografie descărcabilă:

-       Modul Apv

-       Modul Schmidt

-       Modul Sondex 170_170

-       Modul Sondex 230_200

test
péntek, 15 február 2019

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>